ZEG Power inngår samarbeid med Bellona om hydrogen og karbonnegative løsninger

Publisert: 9. mars 2021

ZEG POWER illustrasjon

Muligheter for karbonnegative løsninger er noe av det vi nå skal finne ut av sammen med Bellona, sier Katrine Ryengen, ZEG Power.

– Vi må tenke stort for å løse både klimaproblemet og energibehov, levere nullutslipp og aller helst bidra til å fjerne CO2, sier Kathrine Ryengen i ZEG Power.

Siden lanseringen av EU Green Deal i 2019 har utsiktene for norsk energieksport endret seg betydelig. EU vil fase ut norsk gass og vil ha behov for store mengder utslippsfritt hydrogen. Hydrogen har også fått betydelig politisk oppmerksomhet i Norge, blant annet fra statsminister Erna Solberg og i regjeringens klimaplan.

– Norge har alle muligheter til å bygge industri og ny verdiskaping på et globalt behov for utslippsfrie løsninger. ZEG Power er nettopp en slik satsing, og en spydspiss i arbeidet for industrialisering av utslippsfri hydrogenproduksjon, sier stifter Frederic Hauge i Bellona.

Kickstart på hydrogenøkonomien

Dette er spennende teknologi for Bellona å jobbe videre med, sier Frederic Hauge.

– Omdanning av gass til hydrogen med CO2-lagring er raskeste vei til utslippsfritt hydrogen i stor skala. Dette er spennende teknologi for Bellona å jobbe videre med, sier Hauge.
Langskip-prosjektet skal etablere en verdikjede for CO2, med fangst, transport og lagring i Nordsjøen. Dermed kan gass omgjøres til utslippsfritt hydrogen, siden CO2 fanges og lagres.
– Med Langskip på plass i 2024 kan vi lage utslippsfritt hydrogen. Slik kan vi bidra til å kickstarte en hydrogenøkonomi både i Norge og internasjonalt. Men nullutslipp er ikke nok i et lengre perspektiv, sier Kathrine Ryengen, CCO i ZEG Power.

Fra utslippsfritt til karbonnegativt

Med bruk av biogass kan hydrogenet bli ikke bare utslippsfritt, men karbonnegativt – altså ta karbon ut av kretsløpet.

– Muligheter for karbonnegative løsninger er noe av det vi nå skal finne ut av sammen med Bellona, sier Ryengen.
Karbonfangst og –lagring har vært en fanesak for Bellona siden 1992. Med lagring på plass i løpet av få år, åpnes helt nye dører for industrielle løsninger, mener Hauge.

Teksten i saken er hentet fra nyhetsoppslaget: https://bellona.no/nyheter/co2-fangst-og-lagring/2021-03-raskeste-vei-til-utslippsfritt-hydrogen