Vil bidra til mer gjenbruk av batterier

Publisert: 7. februar 2022

IFE forsterker nå ytterligere posisjonen som sentral forskningspartner innen batteriteknologi. Vi ser fram til et godt samarbeid med NORCE og industripartnerne Batteriretur, Corvus Energy, Norsk Hydro og RePack, fastslår leder for IFEs batteriforskning, Hanne Flåten Andersen. Prosjektet skal utvikle en ultralydmetode som vil gjøre det lettere å fastslå helsetilstanden til batterier, og dermed bidra til å tilgjengeliggjøre batterier til gjenbruk.

Stort potensiale i gjenbruk

Litiumbatterier spiller en stadig større rolle i transportsektoren, både til lands og til havs. Elbil-batterier anses som modne for utskiftning ved 80 % av opprinnelig kapasitet, men brukbare battericeller og moduler kan fortsatt ha et potensiale for videre bruk.

Per i dag finnes det ikke gode metoder for å kartlegge helsetilstanden til batterier. Nye metoder for å skille batterier for gjenbruk/resirkulering kan bidra til økt gjenbruk, og dermed bidra til positive effekter på miljø og bærekraftig verdiskapning.

I dette prosjektet ønsker vi å videreutvikle kunnskapen om ultralydbaserte metoder for ikke-destruktiv kvalitetskontroll/evaluering av høyenergi fremdrifts-batterier. Metoden blir for tiden undersøkt i et forprosjekt hos RFF Vestland. Ultralydbølger er sendt gjennom enkeltceller med ulik helsetilstand og en stabel av nye celler. Resultatene fra forprosjektet er lovende.

 

Økt batterifaglig kompetanse

Arbeidet tas nå videre ved å bruke metoden på nye battericeller med ulik ladetilstand, ulike aldrede celler og ulike moduler. Vi tar sikte på å skaffe til veie kunnskapsgrunnlaget som senere kan bli en plattform for å utvikle innovasjoner knyttet til bruk av ultralydutstyr til å bestemme helse- og ladetilstand til battericellene og batterimodulene i høyenergi fremdriftsbatterier.

Kunnskap kan også tenkes brukt innen andre områder sentrale området i det grønne skiftet. For næringspartnerne vil innovasjonen på sikt gi optimaliserte produksjonsprosesser (økt kvalitet) med mer kostnadseffektiv produksjon og bærekraftig bruk av batterier gjennom potensielt økt levetid.

Metodikken vil kunne gi støtte til næring som driver med retur og gjenbruk og gi bedre utsortering av battericeller med sikkerhetsrisiko. Prosjektet vil bidra til å etablere prosesser som reduserer bruk/kast-forbruk i samfunnet.

Pressemelding om utralyd-prosjektet.