Videreføring av Haldenprosjektet endelig i havn

Publisert: 16. desember 2020

Aktivitetene medfører bl.a. sluttundersøkelser av brensel- og materialforsøk samt etablering av en «Data lake» database for å håndtere all informasjon samlet gjennom Haldenprosjektets 60-årige historie. Budsjettet for denne aktiviteten utgjør ca. 45 MNOK og er allerede innbetalt i inneværende prosjektperiode. Alle 18 land som nå deltar i Haldenprosjektet deltar i videreføringen av F&M.

Nytt HTO-prosjekt

Medlemslandene besluttet i tillegg å videreføre MTO-aktivitetene i Haldenprosjektet ved å etablere «Halden HTO Project» som et nytt prosjekt. I tråd med tidsånden er navnet endret fra MTO (Man-Technology-Organisation) til HTO (Human-Technology-Organisation).

11 land har hittil bekreftet deltagelse i det nye HTO-prosjektet. Dette er i tråd med forventningene og er tilstrekkelig til å få prosjektet i gang. Landene som deltar er Norge, Sverige, Nederland, Tyskland, Frankrike, Japan, Korea, Kina, UAE, USA og Canada. Budsjettet pr. nå ser ut til å ligge på ca. 141 MNOK for 2021-2023.

Spesielt gledelig er det å få med Canada som nytt medlem i prosjektet, siden dette er første gang landet deltar i Haldenprosjekt-sammenheng. I tillegg jobber to land fremdeles med å få på plass finansiering mens ytterligere tre land har uttrykt interesse fra teknisk side uten at de var i stand til å stable på bena finansiering for 2021. Vi har derfor et godt håp om at flere land vil komme med i prosjektet etter hvert som prosjektet kommer i gang.

– Jeg er svært glad og stolt over at IFE med dette har lyktes med å videreføre Haldenprosjektet, til tross for at Haldenreaktoren ble stengt i 2018. Dette et resultat av et utrettelig arbeid av mange, og viser hvilken styrke og internasjonal anseelse forskningsmiljøet vårt i Halden har oppnådd. Haldenprosjektet er en viktig bærebjelke for IFE i Halden, og med dette har vi lagt en viktig grunnsten for videreføring av vår fremragende forskning forhåpentligvis også i 60 år til! uttaler Nils Morten Huseby, administrerende direktør IFE.

Haldenprosjektet videreføres for ny treårsperiode 2021-23.

På bildet fra venstre: Andreas Bye (påtroppende prosjektleder Halden HTO Project), Nils Morten Huseby (adm. dir IFE, styremedlem Halden Project), Jon Kvalem (avtroppende prosjektleder, Halden Project), Scott Holcombe (påtroppende prosjektleder, HRP Extension Project)