Videreføring av Haldenprosjektet endelig i havn

Styret og medlemslandene i Haldenprosjektet hadde møte 4. desember 2020. Det ble besluttet å forlenge dagens brensels- og materialprogram (F&M) prosjekt med 3 år for å ferdigstille aktivitetene, gjennom «HRP Extension Project». Medlemslandene besluttet i tillegg å videreføre MTO-aktivitetene i Haldenprosjektet ved å etablere «Halden HTO Project» som et nytt prosjekt.

desember 16, 2020

Aktivitetene medfører bl.a. sluttundersøkelser av brensel- og materialforsøk samt etablering av en «Data lake» database for å håndtere all informasjon samlet gjennom Haldenprosjektets 60-årige historie. Budsjettet for denne aktiviteten utgjør ca. 45 MNOK og er allerede innbetalt i inneværende prosjektperiode. Alle 18 land som nå deltar i Haldenprosjektet deltar i videreføringen av F&M.

Nytt HTO-prosjekt

Medlemslandene besluttet i tillegg å videreføre MTO-aktivitetene i Haldenprosjektet ved å etablere «Halden HTO Project» som et nytt prosjekt. I tråd med tidsånden er navnet endret fra MTO (Man-Technology-Organisation) til HTO (Human-Technology-Organisation).

11 land har hittil bekreftet deltagelse i det nye HTO-prosjektet. Dette er i tråd med forventningene og er tilstrekkelig til å få prosjektet i gang. Landene som deltar er Norge, Sverige, Nederland, Tyskland, Frankrike, Japan, Korea, Kina, UAE, USA og Canada. Budsjettet pr. nå ser ut til å ligge på ca. 141 MNOK for 2021-2023.

Spesielt gledelig er det å få med Canada som nytt medlem i prosjektet, siden dette er første gang landet deltar i Haldenprosjekt-sammenheng. I tillegg jobber to land fremdeles med å få på plass finansiering mens ytterligere tre land har uttrykt interesse fra teknisk side uten at de var i stand til å stable på bena finansiering for 2021. Vi har derfor et godt håp om at flere land vil komme med i prosjektet etter hvert som prosjektet kommer i gang.

– Jeg er svært glad og stolt over at IFE med dette har lyktes med å videreføre Haldenprosjektet, til tross for at Haldenreaktoren ble stengt i 2018. Dette et resultat av et utrettelig arbeid av mange, og viser hvilken styrke og internasjonal anseelse forskningsmiljøet vårt i Halden har oppnådd. Haldenprosjektet er en viktig bærebjelke for IFE i Halden, og med dette har vi lagt en viktig grunnsten for videreføring av vår fremragende forskning forhåpentligvis også i 60 år til! uttaler Nils Morten Huseby, administrerende direktør IFE.

Haldenprosjektet videreføres for ny treårsperiode 2021-23.

På bildet fra venstre: Andreas Bye (påtroppende prosjektleder Halden HTO Project), Nils Morten Huseby (adm. dir IFE, styremedlem Halden Project), Jon Kvalem (avtroppende prosjektleder, Halden Project), Scott Holcombe (påtroppende prosjektleder, HRP Extension Project)

Relaterte artikler

Kontakt