Vellykket HRP workshop hos OECD NEA i Paris

Publisert: 7. mars 2019

Haldenprosjektet er et internasjonalt forskningsprosjekt under OECD-organisasjonen Nuclear Energy Agency (NEA) der statlige sikkerhetsorganisasjoner, nasjonale forskningsstiftelser og industribedrifter i 20 land samarbeider.

HRP Legacy Database – største enkeltprosjekt innenfor Haldenprosjektet
Innenfor det reviderte brensel- og material-programmet i Haldenprosjektet er det et prosjekt som skiller seg ut både i interesse og størrelse. I prosessen med å revidere HRP høsten 2018 ble det gjennomført en rankingprosess blant medlemmene for å avdekke interesse for de ulike prosjektforslagene. Prosjektet med ivaretakelse og videreforedling av data generert gjennom flere tiår fikk desidert høyest ranking. Prosjektet, HRP Legacy Database, har en foreløpig budsjettramme på 20 millioner fordelt på 2019 og 2020, og er dermed også det desidert største enkeltprosjektet innenfor Haldenprosjektet.

Valg av databaseteknologi
En målsetning er at prosjektet skal generere verdi utover ivaretakelse av dataene i en database. HRP har siden høsten 2018 sett på muligheten for å benytte en ny type databaseteknologi, DataLake, for prosjektet. Halden Board of Management (HBM) ga sitt samtykke i forbindelse med godkjennelse av det reviderte F&M programmet i desember 2018, men det ble samtidig besluttet at endelig godkjenning til valg av teknologi skulle tas ved HBM i april 2019. HRP måtte overbevise at prosjekt og teknologi ga tilfredsstillende verdi.

Den nye databasen er utviklet tverrsektorielt på IFE. Arbeidet som ble presentert på workshopen i Paris 28. februar -1. mars høstet lovord og stor interesse. Aller viktigst var at deltakerne ga sin fulle støtte til den planlagte veien videre.