Vel gjennomført åpen dag på Kjeller

Onsdag 28 juni holdt IFE åpen dag på Kjeller for å høste innspill og kommentarer til Masterplanen for Kjeller, fra naboer og interessenter som kom på besøk.

Publisert: 29. juni 2023

IFE sitt arbeid med en masterplan for forsknings- og teknologiparken på Kjeller har vært under utvikling over flere år, og nå har IFE sitt planforslag vært til førstegangsbehandling hos HMS-utvalget i Lillestrøm kommune.

Masterplanen legger opp til en trinnvis utvikling med fasiliteter for forskning, undervisning, industri, innovasjon og næringsutvikling. Det sikres arealer til park, torg og gatetun. All parkering anordnes under bakken og planen regulerer utvidelse av riksvei 226 med kollektivfelt og gang- og sykkelfelt.

Tina-bygget på Kjeller har den siste tiden blitt pusset opp, og utgjorde et showrom for Masterplanen under åpen dag. Divisjonsdirektør Siw- Hege Gundersen var på plass for å presentere Masterplanen, prosessen og planverket på Kjeller.

Det var også satt opp en VR-stasjon hvor man fikk oppleve Masterplanens utforming, gjennom en virtuell presentasjon av byggenes plassering, infrastruktur og møteplasser.

Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult, Advansia, SOLA og Grape Architects.

Det er veldig spennende for IFE, nabolaget og Lillestrøm kommune at IFE tenker så offensivt. Dette trenger vi!

Jørgen Vik

Ordfører

Jeg er glad for å oppleve så mye begeistring for videre planer fra politikere, naboer og ansatte. Det lover bra mot fremtidige planer. Vi ser på fremtiden med optimisme og gleder oss til reisen videre.

Siw- Hege Gundersen

Divisjonsdirektør, IFE

Ordfører Jørgen Vik og divisjonsdirektør Siw- Hege Gundersen
Politiker Margrethe Reusch fra Venstre og Kjartan Bergland fra Høyre
Ordfører Jørgen Vik sammen med naboer
VR- stasjon