Varige endringer i energibransjen

Publisert: 13. juli 2020

Illustrasjon: Shutterstock

IFE driver med forskning langs hele spekteret av energibransjen. Vi bidrar til å gjøre oljevirksomheten grønnere og mer effektiv og har også stor aktivitet innen fornybare energiteknologier som solkraft, vindkraft og batterier.

Nils Morten Huseby tror fallet i oljeetterspørsel som følge av koronakrisen kan ha ført verden over oljetoppen – i hvert fall om fornybare kilder kan dekke energiveksten som vil komme når tiltakene fra pandemien etter hvert lettes på.  For Norge vil en nedgang i oljeetterspørsel få konsekvenser. Huseby ønsker på ingen måte å legge ned oljenæringen, men mener omstillingen også her må fortsette. Håpet er at når etterspørselen etter energi tar seg opp igjen, vil fornybar kunne dekke størstedelen av veksten.

Vi kan ta ledelsen

Mye av løsningen tror han kan ligge i å gjennomføre fullskalaprosjektet for CO2-fangst og -lagring.

– Dette er viktig for å sikre at vi ivaretar verdiene av norsk olje og gass også i fremtiden, og vil bidra til at Norge og norske selskaper kan ta en ledende rolle i å omstille energibransjen fra fossilt til fornybar, sier han til Teknisk Ukeblad. – Norge som stor oljeprodusent vil merke at etterspørselen etter olje går ned. Vi er også en viktig aktør innen fornybar energi. Det er viktig at omstillingen fra olje og gass til fornybar ikke stopper opp. Samtidig har vi mye olje som kan produseres lønnsomt og med lavt karbonavtrykk, så vi må ikke legge ned oljeindustrien. CO2-fangst og -lagring er viktig for Norge, vi kan ta ledelsen på dette området.

Vår største bekymring er at kundene våre rammes og må utsette prosjekter og forskningsaktiviteter. Det vil være synd om langsiktig behov for omstilling av energisektoren rammes av kortsiktige koronaeffekter.

I intervjuet fikk Nils Morten Huseby også spørsmålet: Hva ville du gjort om regjeringen ble utvidet med en teknologi-minister, og du ble utnevnt?

Les hele sommerintervjuet med Nils Morten Huseby i Teknisk Ukeblad her