Tre industriklynger og tre akademiske institusjoner forener krefter i nytt samarbeid

Publisert: 11. oktober 2018

Fem av de seks partene var samlet til signering av MOU-avtalen. Fra venstre foran: Nils Morten Huseby, adm.dir IFE, Preben Strøm, adm.dir Subsea Valley, Sven Røst, styreleder Solenergiklyngen, fra venstre bak: Jon Lereim, spesialrådgiver, Handelshøgskolen BI, Morten Dæhlen, dekan, UiO. Ambisjonen med avtalen er å etablere tettere nettverk mellom industriklyngene og de akademiske institusjonene med mål om kunnskapsdeling og flere prosjektsamarbeid, og fremme Osloregionens posisjon innen energi og teknologi, både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Mona Lunde Ramstad, IFE.

De seks partnere som inngår samarbeid er industriklyngene Subsea Valley NCE Energy Technology, NCE Smart Energy Markets og Solenergiklyngen, og de tre akademiske institusjonene Universitetet i Oslo ved UiO:Energy, Handelshøgskolen BI og IFE.

Gjennom samarbeid om arrangementer, seminarer, konferanser og andre møteplasser skal denne alliansen fremme Osloregionens posisjon innen energi, både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi har stor tro på verdien av å møtes på tvers og dele kunnskap. IFE har mye å bidra inn med i dette samarbeidet, med våre ledende forskningsmiljø innen blant annet solenergi, batteriteknologi,, strømningsteknologi, digitalisering og nullutslippsløsninger. For IFE er dette også en døråpner til nye samarbeidspartnere og prosjekter. Vi ser fram til å bli med i dette slagkraftige nettverket og bidra til økt verdiskaping, sier Nils Morten Huseby, adm.dir IFE.

Avtalen, en «Memorandum of Understanding» ble underskrevet 10. oktober på Fornebu.

Fem av de seks partene var samlet til signering av MOU-avtalen. Fra venstre foran: Nils Morten Huseby, adm.dir IFE, Preben Strøm, adm.dir Subsea Valley, Sven Røst, styreleder Solenergiklyngen, fra venstre bak: Jon Lereim, spesialrådgiver, Handelshøgskolen BI, Morten Dæhlen, dekan, UiO. Ambisjonen med avtalen er å etablere tettere nettverk mellom industriklyngene og de akademiske institusjonene med mål om kunnskapsdeling og flere prosjektsamarbeid, og fremme Osloregionens posisjon innen energi og teknologi, både nasjonalt og internasjonalt. Foto: Mona Lunde Ramstad, IFE.