Strategisk samarbeid med Husqvarna om Industri 4.0

Publisert: 6. februar 2019

From left: Tomas Norlander (IFE), Factory Manager Michael Thörn (Husqvarna), Olof Gustafsson (Husqvarna), Trine Grip (Husqvarna), Greger Andrén (Husqvarna) and Petter Kvalvik (IFE). Photo: Gry Slotterøy

IFE har kompetanse på en rekke områder som inngår i innovasjonsarbeidet Husqvarna nå går i gang med.  – Vi skal blant annet bistå med analyse av gevinstmuligheter, oppfølging av kompetanse- og organisasjonsutvikling, tilstandsbasert vedlikehold, visualisering av prosessinformasjon, sikker bruk av roboter og automatisering samt sikring av stabil produksjon ved hjelp av Security/Cyber Security, forteller IFEs forskningsdirektør for Digitale Systemer, Tomas Nordlander.

– Vi skal være en sparringspart og utnytte både våre nettverk og vår kompetanse i et langsiktig, innovasjonsdrevet samarbeid om forskning og utvikling (FOU). Dette vil være anvendt forskning som skaper resultater for Husqvarna. Det overordnede målet er å sikre at Husqvarna Sarpsborg blir konsernets flaggskip basert på moderne industriprosesser, fastslår Petter Kvalvik, leder av IFEs strategiske digitaliseringssatsning.

Avtalen ble signert av forskningsdirektør Tomas Nordlander fra IFE og fabrikksjef Michael Thörn fra Husqvarna på fabrikken i Sarpsborg 5. februar 2019.