Store deler av anortositt-prosesseringen allerede optimalisert av IFE

Publisert: 21. juni 2022

Vi er glade for å annonsere at store deler av anortositt-prosesseringen allerede er optimalisert. IFE har lykkes å utvikle forbedret oppløsningstrinn (utvasking) for anortositt under prosesseringsforhold som er optimale for silika kvalitetskontroll, silika utskilling og rensingstrinn og en ny konfigurasjon for produksjonstrinn for aluminiumoksid.

Som følge av dette har to av de tre produktene som var forventet fra anortositt blitt undersøkt og optimalisert for industriell spesifisering på laboratorienivå.

Vi har tilegnet oss verdifull kunnskap om egenskapskontrollen  slik at vi er i stand til å tilpasse prosessforholdene for ulike produktkvaliteter og avkastning. Resultatene blir nå ytterligere vurdert opp mot kommersielle standarder av våre industripartnere, for å sjekke kvalitet og avgjøre deres potensielle markedsverdi.

I tillegg har IFEs data og kunnskaper blitt overført til Herøya industripark for oppskalering av utvaskings-trinnet og silikautskilling til TRL 5 (Technology Readiness Level). Arbeidet i deres 150 l reaktor er planlagt innenfor 2.-3. kvartal 2022. De ulike silikaene og deres flytende fraksjoner vil da bli evaluert slik at IFEs funn kan verifiseries på laboratorienivå.

Fra venstre mot høyre: Anortositt, magnetisk separert ikke-magnetisk fraksjon av anortositt, silika-produkt, ACH (Aluminiumkloridheksahydrat) mellomliggende produkt og aluminiumoksid.

 

Parallelt med dette, blir all prosessinformasjon fra IFE løpende videreført til modelleringspartnerne (INPT og UNIZAR) for reaktor- og prosessmodellering, som legger grunnlaget for endelige tekno-økonomiske. LCA og forretningsmessige vurderinger senere i prosjektet.

De oppnådde resultatene er veldig tilfredsstillende, selv om det gjenstår én pågående produktoptimalisering, mer arbeid og utfordringer som må løses innen AlSiCal-prosjektet. Det overordnete målet er å fremlegge den mest kompetitive og miljøvennlige prosessen for utviklingen av verdifulle produkter fra anortositt. Hele konsortiet holder høyt tempo og høy motivasjon for å innovere videre og skape maksimal  verdi  i de kommende månedene for å nå enda lenger forbi state-of-the-art kunnskap.