Stor milepæl for IFE på Kjeller

IFE har nådd en stor milepæl i prosessen med ny reguleringsplan for forsknings- og teknologiparken på Kjeller. Onsdag 8. juni vedtok HMS-utvalget i Lillestrøm å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn, i tråd med kommunedirektørens innstilling.

Publisert: 9. juni 2023

Divisjonsdirektør for teknologi og eiendom ved IFE, Siw-Hege Gundersen understreker at Kjeller allerede et internasjonalt sentrum for forskning og utvikling, men at reguleringsplanen legger opp til store utviklingsmuligheter for nye samarbeidspartnere.

Dette vedtaket betyr mye for oss, og er en anerkjennelse av den viktige rollen IFE ønsker å ta for den videre utviklingen av et innovasjonsdistrikt i Lillestrøm. Sammen med nye og eksisterende partnere ønsker vi å bidra til en transformasjon av Kjeller til en grønn og innovativ bydel i Lillestrøm

Siw-Hege Gundersen

Divisjonsdirektør for teknologi og eiendom

Et nytt laboratorium for batteriforskning skal stå klart høsten 2023. Illustrasjon: Grape Architects

Detaljreguleringsplan for IFE

Hensikten med planen er å videreutvikle eiendommen til en bærekraftig forsknings- og teknologipark med fasiliteter for forskning, undervisning, industri, innovasjon og næringsutvikling, med bygninger og uterom som er attraktive, funksjonelle og ivaretar sikkerhetskrav.

Her kan du lese hele saksfremlegget, samt protokollen fra møte.

Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult, Advansia, SOLA og Grape Architects

Velkommen til åpen dag onsdag 28. juni

I forbindelse med høring av planforslag, inviteres alle som ønsker å komme til åpent hus med presentasjon og utstilling onsdag 28. juni. Vel møtt!

Når på onsdag 28. juni?

  • 11:00 -13:00: Åpent hus  
  • 18:00 – 20:00 Presentasjon av planforslag og åpent hus med utstilling

Hvor: Instituttveien 18 på Kjeller, til høyre for hovedinngangen

Les mer om IFEs planer for forsknings- og teknologiparken på Kjeller på IFE teknologi & eiendom - IFE