Stor interesse for nysatsing

Det første året i Halden Human-Technology-Organisation (HTO) Project har vist seg å være en god ny begynnelse for arbeidet i det nye prosjektet. Nylig ble det avholdt møte i den tekniske styringskomiteen, Halden HTO Programme Review Group (HPRG).

Publisert: 30. november 2021

IFE Halden

Mer enn 35 representanter fra de 11 medlemslandene deltok med sterk vitenskapelig ekspertise. Dette viser at de er veldig interesserte i arbeidet som vi gjør, og det var stort engasjement i diskusjoner om temaene som ble presentert, konstaterer leder for HTO, Andreas Bye.

Med 25 deltagere fra IFE ble det et stort møte, som ble gjennomført over video med MS Teams. Teams-møtene gir oss mulighet til å komme i direkte kontakt med flere personer i medlems-organisasjonene.

Dette var det tredje Teams-møtet for HPRG i år. Bakgrunn: Haldenprosjektet ble etablert i 1958 med mål om å drive forskning for å forbedre sikkerheten ved kjernekraftverk. I utgangspunktet var det fokus på brensel- og materialforskning ved bruk av Halden-reaktoren. Etter hvert ble også forskning innenfor MTO (Man-Technology-Organisation) en viktig del av Haldenprosjektet.

Da IFE la ned Haldenreaktoren i 2018 ble det åpenbart at videreføring av tradisjonell brensel- og materialforskning ville bli utfordrende. MTO-forskningen var imidlertid ikke avhengig av reaktoren og kunne fortsette med tilstrekkelig finansiering nasjonalt og internasjonalt.

I samarbeid med nasjonale og internasjonale organisasjoner har IFE lykkes med å etablere et nytt OECD-prosjekt med fokus på sikkerhet og HTO (Human-Technology-Organisation). Halden HTO-prosjektet, som ble godkjent av Kjernekraftverkets komité for sikkerhet ved kjernefysiske installasjoner (CSNI) i juni 2020, startet i 2021 og fortsetter i hele 2023. Norge, som vertsland, medfinansierer prosjektet med 21 MNOK årlig over tre år.