Stor interesse for IFE i Arendal

IFEs arrangementer om energi, kjernekraft og dekommisjonering skapte stor interesse på Arendalsuka.

Publisert: 25. august 2022

Robothunden Spot lufter seg på brygga i Arendal

Forrige uke holdt IFE arrangementer og deltok i flere paneldiskusjoner i Arendal da den årlige Arendalsuka fant sted. IFEs tematikk var høyst relevant med høye strømpriser, søken etter nye kilder til ren energi, og ønsket om en bærekraftig fremtid som bakteppe. Med oss hadde vi også noen av robotene som IFE blant annet bruker til dekommisjonering. Roboten Spot var å se på brygga i Arendal under en luftetur til stor fornøyelse for forbipasserende.

Arrangementene våre var godt besøkt og mange relevante figurer i tok turen innom for å høre på hva IFE hadde å fortelle om kjernekraft, dekommisjonering, og grønn omstilling på norsk kontinentalsokkel.

Kjernekraft

Debatten om kjernekraft i Norge har fått en helt ny aktualitet og styrke etter at strømkrisen og krigen i Ukraina viste det enorme behovet også Norge har for mer kraft og bedre energisystemer. Samtidig må vi gjøre betydelige klimatiltak som vil kreve enda mer energi

Institutt for energiteknikk (IFE) blir ofte spurt om Norge bør bygge kjernekraftverk. Naturlig nok siden instituttet har vært en pioner innen forskning på atomsikkerhet siden det ble etablert i 1948. Selv om de norske forskningsreaktorene nå er stengt, fortsetter forskningsaktivitetene våre basert på over 70 års erfaring, et stort internasjonalt nettverk og noen av landets fremste eksperter på kjernekraftområdet. IFE tok debatten om kjernekraft på Arendalsuka for en fullsatt sal med masse engasjement. Nils Morten Huseby og Ole Christen Reistad deltok fra OFE sin side, med Stein Erik Lauvås fra AP, og Liv Monica Stubholt fra Selmer som moderator.

Her kan du se opptak av debatten om kjernekraft

Dekommisjonering: Opprydning med robotikk, kunstig intelligens og 3D-modellering

Dekommisjonering, eller DeCom, er foreløpig et begrep som få har kjennskap til. Det er heller ikke fort gjort å greie ut om dekommisjonering, men kort fortalt handler det om opprydning i farlige miljøer som nedlagte atomreaktorer, oljerigger, eller annen industri. IFE er utpekt som det første internasjonale samarbeidssenteret for dekommisjonering av International Atomic Energy Agency (IAEA). Mye på grunn av vår lange tradisjon og historie med fokus på nukleær sikkerhet og bruk av moderne teknologi i digitalisering.

Deltakerne i dekommisjonerings-arrangementet står oppstilt foran robotene som var blitt med.
Medvirkende i arrangementet, fra venstre: Levente Nyusti, Petter Leira, Bjørn Axel Gran, Solveig Østby Vitanza, Nicholas Richards, Martin Andreasson, István Szőke. Foto: Smart Innovation Norway

De fremmøtte fikk presentert noen av de mange områdene som arbeidet og forskningen på dekommisjonering vil være nyttig for. Alt fra brann og redning, til håndtering av farlig avfall. Den internasjonale DeCom-klyngen som IFE står bak ble også presentert. Flere ulike kommuner var til stede og fattet stor interesse for DeCom-klyngen og kompetansen som opparbeides i samarbeidet.

István Szőke er avdelingsleder ved IFE Digitale Systemer, og en av hovedressursene i dekommisjoneringsarbeidet.

- Resultatene av forskningen og utviklingen vi gjør på dekommisjonering er høyst interessant for organisasjoner i både Norge og andre land. Vi er pionerer på bruk av digitale modeller og robotikk i innovative støttesystemer, potensialet for eksport av denne teknologien er enormt. Haldenmiljøet vil være sentralt for fremtiden til dekommisjonering, forklarer István Szőke.

Her kan du se opptak av arrangementet

Grønn omstilling på norsk kontinentalsokkel

IFE gjorde sammen med Nasjonalt senter for bærekraftig utvikling av norsk kontinentalsokkel (NCS2030) et dypdykk i hvor vi står nå i omstillingen av norsk kontinentalsokkel. Målet er å maksimere verdiskapingen av energiressursene og samtidig jobbe for å realisere netto nullutslipp.

Paneldeltakerne i arrengementet sitter på stoler og diskuterer
Grønn omstilling på norsk kontinentalsokkel, fra venstre: Ordstyrer Martin Foss, i panelet Alejandro Escalona, Senterleder NCS2030, Kjersti Dahle Grov, Oljedirektoratet, Nicholas Ashton, Equinor, og Ove Trellevik (H), Energi- og miljøkomitéen på Stortinget.

Arrangementet belyste den pågående kunnskapsbyggingen og utviklingen av nye løsninger for å etablere av bærekraftige verdikjeder på norsk sokkel og anbefalte et særlig fokus fremover på kompetansebehovet og realisme i den langsiktige satsingen vi står overfor.

Medvirkende i arrangementet var Alejandro Escalona, Senterleder NCS2030, Universitetet i Stavanger, Nicholas Ashton, Equinor, Kjersti Dahle Grov, Oljedirektoratet, Ove Trellevik, Energi- og miljøkomitéen (H), Stortinget og Martin Smedstad Foss, Divisjonsdirektør, IFE.