Statsbudsjettet ivaretar trygg atomopprydding  

Institutt for energiteknikk (IFE) er fornøyd med regjeringens bevilgning til atomoppryddingen i 2024. Statsbudsjettet gir tilstrekkelig midler til å ivareta sikkerhet og sikring ved atomanleggene i Halden og på Kjeller, samt å forberede overføringen av nukleær virksomhet til staten.  

Publisert: 6. oktober 2023

Statsbudsjettet gir tilstrekkelig midler til å ivareta sikkerhet og sikring ved atomanleggene i Halden og på Kjeller. Foto: IFE

Regjeringen foreslår i Statsbudsjettet for 2024 en samlet bevilgning på 1 257,4 millioner kroner til nukleær virksomhet fordelt på 544,7 millioner kroner til IFE og 712,7 millioner kroner til Norsk nukleær dekommisjonering (NND). I IFEs bevilgning ligger også et lån for 80 millioner for nødvendig flytting av laboratorier og infrastruktur ut av nukleært område, noe som er viktig for en effektiv overføring av nukleær virksomhet til NND.  

Regjeringens Statsbudsjett legger opp til at både IFE og NND får betydelig midler til å dekke de nødvendige kostandene knyttet til trygg opprydning av IFEs atomvirksomhet. Dette er i tråd med IFEs budsjettinnspill, som viser tilliten NFD har til at IFE og NND kan løse denne viktige oppgaven.

Nils Morten Huseby

Administrerende direktør ved IFE

Nils Morten Huseby fastslår dette er i tråd med IFEs budsjettinnspill, som viser tilliten NFD har til at IFE og NND kan løse denne viktig oppgaven. Foto: Birgitte Aarebrodt

IFE og regjeringen enig om betydningen av sikring og opprydding  

IFE får betydelige midler til sikring og opprydding av atomanleggene, 415,4 millioner kroner som tilskudd til drift av atomanlegg og 49,3 millioner kroner som tilskudd til sikring av atomanlegg. Bevilgningene legger opp til tett samarbeid og felles tjenesteutnyttelse sammen med NND. Regjeringens forslag til statsbudsjett bygger opp under trygghet til, og forutsigbarhet i arbeidet.  

Regjeringen er tydelig på at håndtering av nasjonalt atomavfall og atomanlegg er en hovedsatsning for følgende år. Hovedsatsningen fra regjeringen reflekterer samfunnsoppgaven til IFE på trygg håndtering og opprydding etter 75 år med atomvirksomhet i Norge. Denne felles problemforståelsen mellom IFE og myndighetene er viktig for å kunne ivareta samfunnsoppdraget på en god måte. 

Virksomhetsoverdragelse til NND 

Regjeringen ser viktigheten av en rask overføring av den nukleære virksomheten til NND. Det legges ikke opp til en satt dato for overføring av den nukleære virksomheten til NND, men det tydeliggjøres at dette er en prioritert oppgave fra Nærings- og fiskeridepartementet.  

IFE og NND arbeider tett for å en snarlig overføring av den nukleære virksomheten, og derfor er det positivt at Nærings og fiskeridepartementet påpeker i Statsbudsjettet at dette er en prioritert oppgave.

Nils Morten Huseby

Administrerende direktør ved IFE

OM IFE   

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948 for å utvikle Norges atomforskning. Norge var en pioner innen atomforskning og var det sjette landet i verden som bygget atomreaktor da den første reaktoren ble satt i drift i 1951. IFE har bygget og driftet fire forskningsreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Haldenreaktoren ble stengt i 2018 og reaktoren på Kjeller ble stengt i 2019. Nedbyggingen av Norges atomprogram innebærer en omfattende opprydding som vil vare i flere tiår.   

IFE er en selvstendig stiftelse som er lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet har både norske og internasjonale kunder. IFE er et av Norges største forskningsinstitutt med rundt 720 ansatte. Instituttet har et ledende forskningsmiljø innen blant annet fornybar energi, digitale systemer, nukleærteknologi, radiofarmasi og industriutvikling.