Solkraft på bygg kan gi strøm til hele Norge

Publisert: 8. desember 2020

DCIM100MEDIADJI_0045.JPG

Norge har et sterkt behov for å erstatte arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen. Veikartet for solenergi foreslår konkrete grep som vil bidra til at Norge kan få betydelige positive effekter fra solenergiindustrien, innen innovasjon, næringsutvikling,  sysselsetting og eksport.

Veksten i solkraftbransjen vil også ha stor betydning for vår fremtidige energiproduksjon og klimafotavtrykk. Forventet økning i elektrifiseringen vil øke behovet for fornybar kraft i Norge, der solenergi er en naturlig del av en norsk energimiks.
Solkraft blir også mer vanlig her hjemme, først i miljøvennlige bygg, deretter i større kraftverk. Distribuert solkraft bidrar også til økt forsyningssikkerhet.

I følge solkraftbransjens eget veikart, har solcelleanlegg i bygg alene et enormt potensial, og er en svært god løsning for elektrifisering. – Det er mulig å få til minst 30 TWh med kraftproduksjon på fasader og tak som allerede er bygget i Norge, sier Erik Marstein, forskningssjef på IFE og senterleder ved FME SUSOLTECH, som står bak veikartet sammen med Solenergiklyngen.

Skaper jobber og verdier
Allerede innen 2030 kan solcelleanlegg med en kapasitet på mer enn 4 TWh bli installert her hjemme. Dette vil bidra til næringsutvikling med investeringer på mellom 20 og 40 milliarder kroner gjennom det neste tiåret.  – Dersom vi lykkes med dette vil direkte sysselsetting knyttet til solcelleanlegg i Norge alene stå for rundt 5000 årsverk i 2030, sier Marstein.

Krever endringer
– Solkraftbransjen kan være selve nøkkelen til økt elektrifisering i Norge dersom den får lov. Det er viktig å oppdatere reguleringer og rammeverk i kraftbransjen for å legge til rette for økt utbygging av solkraft i Norge på en god måte, sier Trine Kopstad Berentsen.

Hvis norsk solenergibransje skal lykkes, må myndighetene bidra med:

  1. Fjerning av regulatoriske hindre: Fjerning av begrensninger på plusshus, borettslag og nabolagsstrøm, og vente med å innføre effekttariffer til pilotprosjektene er evaluert.
  2. Unngå å innføre varslet krav om omsetningskonsesjon for anlegg som produserer mer enn 1 GWh.
  3. Sikre en forutsigbar Enova-støtte som økes og utvides til større bygg.

Omsetning og sysselsetting
Veikartet viser at den samlede sysselsettingen i en bred, norsk solenergibransje kan nå 10 000 årsverk i 2030. Samtidig vil den årlige omsetningen samlet nå minst 60 milliarder kroner. Dette vil i hovedsak komme fra aktører innen disse feltene:

  • Installasjon av solcelleanlegg i Norge
  • Utvikling og drift av solparker i utlandet
  • Eksport av miljøvennlig silisium og wafere til bruk i solcellepaneler
  • Eksport av teknologi og løsninger for flytende solkraftverk

Omfattende bransje
Norsk solbransje har i dag ledende aktører innen alt fra utvikling og drift av solparker, ny teknologi for flytende solkraftanlegg, miljøvennlig produksjon av solcellematerialet silisium og løsninger for installasjon av solcelleanlegg i stadig smartere bygg.

– Utvikling av et solid hjemmemarked er også veldig viktig for eksportmarkedet. Teknologi utviklet og testet for eksempel på et Asko-eller REMA- tak, har en stor eksportmulighet, sier Trine K. Berentsen.

Solenergiklyngen representerer over 100 medlemmer innen norsk solkraftbransje.
FME SUSOLTECH
(Research Center for Sustainable Solar Cell Technology) ledes av IFE og er det ledende nasjonale forskningssenteret for solenergi i Norge.