Solkraft er lønnsomt i Norge

Strømmen har aldri vært dyrere enn den er nå. Det er tid for nye løsninger. En åpenbar mulighet er å satse mer på solenergi. - Vi har masse uutnyttet potensiale, understreket Josefine Selj fra IFE i Debatten på NRK torsdag.

Publisert: 7. oktober 2021

Samtidig som strømprisene skyter i været i store deler av landet landet, deles det ut mindre penger til tiltak som kan bidra til at vi kan bruke mindre strøm. Enova-avgiften, som alle strømkunder hvert år er pålagt å betale, fyller opp det statlige Energifondet med 300-400 millioner kroner i året.  

– Disse pengene kunne gjerne gått til å installere solcellepaneler. Det er et kinderegg som er fullstendig glemt, sa Selj på Debatten torsdag 23. september. Selj forklarte videre at dette delvis handler om mangel på kompetanse om solenergi i Norge og at utviklingen har gått så fort at det har vært vanskelig selv for bransjen å følge tempoet. 

Enova-støtten har hatt et lavt incentivnivå for solenergi. Dette har lenge gjort det vanskelig for vanlige folk å benytte seg av solstrøm. – For de aller fleste hus er det veldig enkelt å installere solcellepaneler, men med alt som per i dag må betales på forskudd er det en stor investering, sa Selj.

Det er også mange som tror solenergi ikke er lønnsomt i Norge. – Solceller er lønnsomt i Norge i dag og det fungerer hele året, også i Norge. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, lønnsomt for industribygg og det er lønnsomt for privatpersoner.  

Solkraft kan bygges ut raskt
Det settes nye strømprisrekorder omtrent hver dag i et år med uvanlig høye strømpriser. Hvilke grep må tas nå for å justere strømprisene? Selj understreker at det er et stort behov for å satse på ny teknologi, og at dette ikke trenger å være vanskelig: – Solkraft kan bygges ut raskt. Et tiltak som kan fungere umiddelbart er å dele solstrøm fra store energibygg. Da kan man få mye ekstra strøm.  

Politikerne må ta grep i energipolitikken. Selj var tydelig på at politikerne må ta grep i energipolitikken gjennom å løfte frem mulighetene til å investere i og satse på ny strømteknologi i Norge:
– Det er mye viktigere å øke utbyggingen enn å sende av gårde kraft eller redusere kablene til utlandet. Vi kan tjene penger på kraft. Vi har masse uutnyttet potensiale som vi ikke bruker. La oss bygge det i stedet! 

Josefine Selj er gruppeleder i IFEs avdeling for solkraftsystemer og styremedlem i Solenergiklyngen. 

Her kan du lese mer om IFEs forskning på Solkraftsystemer og Solenergi.