Sol vil endre markedet for alle andre energiformer   

Publisert: 20. juni 2021

Solkraftverk er noe av det billigste man kan bygge for å få mer elektrisitet til store deler av verdens befolkning. En stor fordel med solkraft er også at den er blant de fornybare energikildene som sysselsetter flest folk. I tillegg er det lite konflikt knyttet til utbygging av solkraft. 

Det er gode nyheter internasjonalt, men hva betyr det for lille Norge? Forskningssjef Erik Marstein peker på analyser som viser at solkraften vil være størst om litt mer enn ti år, og er tydelig på at Norge må ligge i forkant.  

– Min største bekymring er at folk ikke har fått med seg hvor fort soltoget faktisk går. Det er litt skummelt fordi verden kommer til å bli mest soldrevet kanskje innen 2035, sier Marstein. – Da er det ekstremt viktig for Norge å følge med, for det er enorme investeringer som kommer.  

Den enorme utviklingen på energi fra solkraft vil påvirke hele energimarkedet internasjonalt. Marstein påpeker at mange fort tenker at sol ikke er et stort marked i mørke nord, men at det er feil.  

– Norge er en veldig kompetent energinasjon, og vi må både være med å bidra til og vokse frem sol, og vi må skape næring på det selv, sier Marstein.  

– Vi er nødt til å forstå hva sol gjør, fordi det kommer til å endre markedet for alle andre tilgjengelige energiformer.  

Forsker på de store solspørsmålene 

Norge har allerede høy kompetanse på energi fra solkraft, bygget opp av industrien selv og gjennom forskningsprosjekter. IFE har i lang tid spilt på lag med industrien, og har bygd opp et ekspertmiljø innen solkraft og andre fornybare energikilder.  

– Vår forskning er ofte finansiert med forskningsstøtte, men industrien er også en helt kritisk bidragsyter. En ting er penger, men de kommer med masse kompetanse og en rekke spennende spørsmål.  

Marstein legger også til at IFE jobber tett på solanlegg og solparker som bransjen og industrien selv eier.  

– Vi har fått tilgang på mye data som vi jobber med hver dag for å bidra til og svare ut de største spørsmålene som solbransjen har, og som må besvares for at sol skal ta sin plass som den største kraftkilden internasjonalt.  

Vil du vite mer om hva IFE jobber med på solkraft?  

Les mer her:
https://ife.no/divisjon/solkraftsystemer/
https://ife.no/divisjon/solenergi/