Schlumberger blir største eier i IFE spin-off ZEG Power

ZEG Power (ZEG) bringer inn 200 m NOK i ny kapital for å oppskalere nullutslippsteknologien for hydrogenproduksjon.

Publisert: 23. september 2022

From the left: Reidar Lorentzen, Stratel, Jørgen Lundberg, IFE Invest, Nils Morten Huseby. CEO IFE, Arild Selvig, CEO ZEG POWER and board member Audun Abelsnes.

IFE er opptatt av å utvikle teknologi som gjør det grønne skiftet mulig. ZEG Power er et godt eksempel på dette.

"IFE er stolte og glade for å ha brakt Schlumberger inn som ny investor og strategisk partner for videreutviklingen av ZEG Power. Sammen med øvrige investorer og et solid team hos ZEG, er grunnlaget nå lagt for kommersialisering av revolusjonerende teknologi for hydrogenproduksjon og CO2-fangst utviklet hos IFE", sier administrerende direktør Nils Morten Huseby.

IFE er stolte og glade for å ha brakt Schlumberger inn som ny investor og strategisk partner for videreutviklingen av ZEG Power. Sammen med øvrige investorer og et solid team hos ZEG, er grunnlaget nå lagt for kommersialisering av revolusjonerende teknologi for hydrogenproduksjon og CO2-fangst utviklet hos IFE.

Nils Morten Huseby.

Administrerende direktør

Det nye kapitalinnskuddet er en betydelig anerkjennelse av den banebrytende ZEG ICCTM –teknologien for ren hydrogenproduksjon fra hydrokarbongass, og et solid skritt i retning av global ekspansjon og oppskalering. ZEG utvikler teknologi for ren hydrogen med integrert karbonfangst (ZEG ICCTM-teknologi)  for anvendelse av en rekke sluttbrukere, inkludert industri- og transportsektorene.

Teknologien bygger på sorpsjonsforbedret reformering og er utviklet av dyktige forskere ved IFE Institutt for Energiteknologi over en årrekke.

"IFE og ZEG har utviklet et forhold for fremtiden gjennom tett samarbeid innen teknologiutvikling i flere år. Vi har etablert et solid og sterkt administrativt og faglig samarbeidsforhold og føler at IFE har heiet oss frem til milepelen vi nå står ved", påpeker  Dr Arnstein Norheim, CTO.

IFE og ZEG har utviklet et forhold for fremtiden gjennom tett samarbeid innen teknologiutvikling i flere år. Vi har etablert et solid og sterkt administrativt og faglig samarbeidsforhold og føler at IFE har heiet oss frem til milepelen vi nå står ved

Dr Arnstein Norheim

CTO

Denne strategiske investeringsrunden vil utvide industrialiseringsevnen og gi tilgang til globale markedsmuligheter for differensiert ZEG-teknologi. «Hynoranlegget har vært og er en plattform for utprøving av nye løsninger  og materialer av høy relevans for ZEGs kommersielle og industrielle strategi», understreker Norheim.

Det første ZEG kraftverket vil bli installert mot slutten av 2022 og satt i drift i 2023 ved CCB Energipark ved Kollsnes, ved siden av den planlagte Northern Lights infrastrukturen for CO2-lagring. Hovedinvestor denne runden, Schlumberger, går inn sammen med sentrale nåværende investorer, som IFE Invest, Stratel, AP Ventures, Nysnø Klimainvesteringer, SPARX Mirai, StartupLab Founders Fund, Nordea Asset Management og Danske Invest.

Å ha en teknologileder av Schlumbergers kaliber, med et verdensomspennende fotavtrykk og nettverk, gir enorme muligheter for ZEG. Vi forventer at denne investeringen vil virke som en betydelig katalysator for ZEGs ekspansjon ut i globale markeder. Vi ser frem til fortsatt utvikling av forretningsmuligheter med Schlumberger som strategisk partner.

Arild Selvig

Administrerende direktør, ZEG

«Å ha en teknologileder av Schlumbergers kaliber, med et verdensomspennende fotavtrykk og nettverk, gir enorme muligheter for ZEG», sier Arild Selvig, administrerende direktør i ZEG. «Vi forventer at denne investeringen vil virke som en betydelig katalysator for ZEGs ekspansjon ut i globale markeder. Vi ser frem til fortsatt utvikling av forretningsmuligheter med Schlumberger som strategisk partner.