Scenario: Cyber-angrep på vannforsyningen. Se filmen

Publisert: 7. juni 2019

IFEs cyber security centre

Vannforsyning er et eksempel på kritisk infrastruktur som kontinuerlig må være kvalitetssikret og der behovet for effektiv beslutningstaking og varsling er avgjørende for innbyggeres helse. I denne filmen er dette bruk som eksempel på et simulert cyberangrep og håndteringen av dette.

IFE har jobbet med datasikkerhet i 50 år. Vårt senter for digitalisering- og datasikkerhet har fascilitetene og kompetansen til å bidra med responssenter-tjenster, øvelser, kartlegging av datakvalitet og analyser. Senteret skal blant annet være en ressurs for industrien, næringsliv og det offentlige i arbeidet med å tilpasse produksjonsprosesser til økt digitalisering samt sikre seg mot dataangrep.

Ved å knytte digital kompetanse og vårt helt enestående miljø av psykologer spesialisert på menneskets møte med maskin og stress-situasjoner har vi et sterkt utgangspunkt for å være en relevant ressurs for en rekke virksomheter.