Scenario: Cyber-angrep på vannforsyningen. Se filmen

Hvordan takler vi angrep på noe av det viktigste vi har – vannforsyningen? Se filmen om hvordan et slikt angrep kan skje og hvordan IFE kan bidra med øvelser, økt datasikkerhet og responssenter-tjenester.

Vannforsyning er et eksempel på kritisk infrastruktur som kontinuerlig må være kvalitetssikret og der behovet for effektiv beslutningstaking og varsling er avgjørende for innbyggeres helse. I denne filmen er dette bruk som eksempel på et simulert cyberangrep og håndteringen av dette.

IFE har jobbet med datasikkerhet i 50 år. Vårt senter for digitalisering- og datasikkerhet har fascilitetene og kompetansen til å bidra med responssenter-tjenster, øvelser, kartlegging av datakvalitet og analyser. Senteret skal blant annet være en ressurs for industrien, næringsliv og det offentlige i arbeidet med å tilpasse produksjonsprosesser til økt digitalisering samt sikre seg mot dataangrep.

Ved å knytte digital kompetanse og vårt helt enestående miljø av psykologer spesialisert på menneskets møte med maskin og stress-situasjoner har vi et sterkt utgangspunkt for å være en relevant ressurs for en rekke virksomheter.

Relaterte artikler

Kontakt