Regjeringen prioriterer arbeidet med trygg nedbygging av atomvirksomheten

Publisert: 14. mai 2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019 (Regjeringen)

Begge forskningsreaktorene i Norge er nå stengt, og IFE forbereder nedbygging av reaktorene og håndtering av Norges atomavfall. Stengingen av reaktorene har ført til behov for statlig finansiering for å sikre fremdriften i oppryddingen av den nukleære virksomheten. IFE er svært tilfredse med tilleggsbevilgningen på 161,9 millioner kroner i RNB.

Sikrer fremdrift og ivaretar sikkerhet
IFE har et viktig samfunnsoppdrag ved å bidra til trygg håndtering og opprydding etter 70 år med atomvirksomhet i Norge. Opprydding og sikring av de nå nedlagte nukleære anleggene innebærer svært store kostnader og krever spesialisert kompetanse.

– Den ekstra bevilgningen sikrer fremdriften av de store og viktige oppgavene knyttet til opprydding etter atomvirksomheten og gjør det mulig å ta vare på nøkkelkompetanse. Langsiktighet og forutsigbarhet er avgjørende for å lykkes med de store oppgavene Norge har foran seg, kommenterer administrerende direktør Nils Morten Huseby.

Videreutvikling og omstilling av IFE som ledende forskningsinstitutt
IFE skal fortsette å være Norges nukleære forskningsinstitutt, og ser flere muligheter for å videreutvikle forskningen innen nukleærteknologi også etter at reaktorene er stengt. Innen IFEs øvrige satsingsområder på fornybar energi, petroleumsteknologi, helse og digitale systemer er det stor vekst, og IFE vil satse videre innen disse områdene.

Noen områder ved IFE vil ha redusert aktivitet som følge av stengingen av reaktorene. IFE vil derfor gjennomføre en nedbemanning for å sikre robust økonomi ved stiftelsen. Omfanget av nedbemanningen blir avklart i løpet av mai.