Reaktoren på Kjeller forblir stengt på ubestemt tid

Publisert: 11. mars 2019

JEEP II reaktoren på Kjeller. Foto Espen Solli

Korrosjonen ble oppdaget i en svært grundig gjennomgang av reaktoren under en planlagt vedlikeholdsstans. I forbindelse med kontrollen var reaktoren nedstengt, og den er i trygg tilstand. Brensel og tungtvann er tatt ut av reaktoren. IFE analyserer funnene nøye i samarbeid med internasjonale fagmiljøer, og kommer til å gjennomføre videre undersøkelser av reaktoren.

– Dette vil kreve omfattende reparasjoner og utbedringer for at reaktoren skal være i god nok stand til å startes opp igjen. Vi arbeider fortsatt med utredninger, men erkjenner at det vil være en svært kostbar og tidkrevende prosess å reparere reaktoren. Sikkerhet kommer alltid først ved IFE, og vi har konkludert med at det ikke er aktuelt å starte reaktoren uten omfattende utbedringer, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

JEEP II-reaktoren er en forskningsreaktor som brukes av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi. Anlegget er nå i en dvaletilstand der IFE ivaretar sikkerhet, overvåking, kontroll og vedlikehold. På bakgrunn av anleggets status er det klart at det ikke vil bli startet opp i 2019.

– Styret er informert om saken og har bedt om at alle relevante tiltak for å klarlegge situasjonen gjennomføres. I styremøtet 25. april vil vi legge frem en plan for hvordan utbedringer kan skje og hvilke kostnader det vil innebære. Styret vil da beslutte hva vi gjør videre, sier Huseby.

IFE har informert Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk nukleær dekommisjonering om saken og prosessen videre.

JEEP II-reaktoren

  • JEEP II er en forskningsreaktor på Kjeller som brukes av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi.
  • Reaktoren har vært i drift siden 1967.
  • Reaktoren er del av den nasjonale forskningsinfrastrukturen NcNeutron for grunnleggende fysikkforskning og materialteknologi (https://ncneutron.no/).
  • Bidrar i utviklingen og bygging av det nye europeiske forskningssenteret European Spallation Source (ESS) i Lund i Sverige.
  • IFE fikk fornyet konsesjon for å drive anlegget fra 1. januar 2019 for ti nye år.

 

IFEs hovedoppgaver

  • Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, petroleumsutvinning og CO2-håndtering (CCS).
  • Opprettholde og videreutvikle nasjonal nukleær kompetanse basert på Halden- og JEEP II-reaktorene.
  • Drive grunnforskning i fysikk basert på JEEP II-reaktoren på Kjeller.
  • Ivareta og videreutvikle produksjon av banebrytende kreftmedisin og annen nukleær medisin.
  • Tilby IFEs unike kompetanse innenfor VR, AI, digitalisering og nukleær sikkerhetsteknologi til andre bransjer og offentlige etater.

2019-03-11 Kommunikasjon