Agilera Pharma AS og radiofarmasi

Agileras visjon er å realisere morgendagens kreftmedisin. Vi jobber tett med våre samarbeidspartnere for å bringe nye, innovative radiofarmaka fra konsept til pasient.

Agilera er en ledende kontraktsutviklings- og tilvirknings organisasjon (CDMO). Med flere tiårs erfaring innen produksjon og distribusjon av radiofarmaka lanseres Agilera fra Institutt for energiteknikk (IFE) i 2023. 

Vi tilbyr ekspertise og infrastruktur som gjør det mulig å bringe nye, innovative radiofarmaka fra konsept til klinikk og videre til kommersialisering. I tett samarbeid med våre oppdragsgivere realiserer vi morgendagens kreftmedisin.