SHARE – StakeHolder-based Analysis of REsearch for Decommissioning

Basert på projeksjoner av sannsynlig gjenværende levetid for verdens aldrende atomreaktorer kommer antatt arbeidsomfang og budsjetter som kreves for riving og opprydding av disse til å øke ytterligere i løpet av de neste to tiårene. Som et resultat av denne trenden har mange land satt i gang eller styrket investeringer i viktige teknologier som forventes å redusere kostnader og øke sikkerheten i pågående og kommende dekommisjoneringsprosjekter.

I løpet av denne prosessen har man sett at selv om det finnes spesifikke problemer som er relevante for bare noen få prosjekter, er mange av de sentrale behovene og relaterte teknologier like på tvers av land og organisasjoner. På internasjonalt nivå er det stor grad av overlapp i forsknings- og utviklingsprogrammene som er igangsatt. Derfor har organisasjoner og land som har en sterk interesse i bruk av ny teknologi innen dekommisjonering, konkludert med at styrket samarbeid mellom teknologileverandører og sluttbrukere på internasjonalt nivå har potensiale til å gi omfattende felles fordeler for alle samarbeidspartnere.

SHARE-prosjektet er et initiativ for samordning og støtte, finansiert under Europa-kommisjonens H2020-program og utført av et omfattende internasjonalt konsortium. Formålet er å legge til rette for utvikling og bruk av nye teknologier og metoder innen dekommisjonering ved å sørge for bedre koordinering mellom interessenter i Europa og internasjonalt. Noen av de konkrete målene med prosjektet er: å gjennomføre en undersøkelse for å forstå internasjonale kapasitetsgap og pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter, utvikle felles planer som informerer og forenkler praktisk samarbeid mellom konsortiemedlemmer og andre interessenter, samt å fastsette fremtidige europeiske rammeprogrammer.

Partnere:

CEA Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives France
EI Efficient Innovation France
ENRESA Empresa Nacional de Residuos Radiactivos Spain
EPRI Electrical Power Research Institute USA
IFE Institute for Energy Technology Norway
JRC Joint Research Centre Europe
KIT Karlsruher Institut für Technologie Germany
LEI Lithuanian Energy Institute Lithuania
NNL National Nuclear Laboratory United-Kingdom
SCK-CEN Centre d’étude de l’énergie nucléaire Belgium
SOGIN Sociéta Gestione Impianti Nucleari Italy
VTT Technical Research Centre of Finland Finland

Relatert artikkel:  Digitalisering i dekommisjonering