SafeT – Safety Assessment Framework for Efficient Transport

Implementeringen av ERTMS vil føre til store endringer i den norske jernbane virksomheten. En av disse endringene er at det gamle systemet som brukes til å blokkere et arbeidsområde ved kortslutning av spor felt ikke lenger kan brukes. Det er derfor innført en ny løsning for å sikre et arbeidsområde, og et rammeverk for sikkerhetsvurdering må implementeres for å sikre at den nye løsningen er trygg.

Prosjektet SafeT vil bidra til dette ved å utvikle et rammeverk for modellering av system design og risiko. Det er  basert på risiko modeller som følger systemets livssyklus. Fra konsept, via kundens risiko vurdering og leverandørens risikokontroll, til de nødvendige sikkerhets sakene og videre gjennom hele systemets levetid. Prosjektet tar sikte på å etablere systematisk modellering og gjenbrukbare vurderingsrammeverk som forenkler sikkerhetsvurdering og demonstrasjon gjennom etablering av en systemvid konseptuell design modell og en felles risiko modell.

Prosjektet finansieres av forksningsrådet og eies og forvaltes av Bane NOR med IFE, Safetec, NTNU, VTT og Souvina som partnere.