RiskBIM

Forbedre dagens arbeidsprosesser, metoder og verktøy som støtte til RAMS og SHA prosessene under utvikling av nye transportløsninger med BIM

IFE leverer prosjektledelse og hovedbidraget til forskningen i Bane NOR sitt forskningsprosjekt RiskBIM. RiskBIM er støttet av Norges forskningsråd og har et budsjett på 15 millioner. Bane NOR prosjektet skal skal gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen, IFE, COWI, Multiconsult and Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Det overordnede målet er å forbedre dagens arbeidsprosesser, metoder og verktøy som støtter RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) og SHA (Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljø) prosessene som brukes i utvikling av nye transportløsninger med BIM (Building Information Model). Innen jernbane har det allerede en stund vært fokus på å integrere RAMS data i BIM modeller, men dette har vært på et overordnet nivå og primært fokusert på relativt enkle visualiseringer. Kortfattet så er fokuset i prosjektet å forbedre arbeidet med RAMS/SHA i BIM med hensyn på:

  1. arbeidsprosesser og dataflyt
  2. metoder og verktøy for risikohåndtering
  3. visualisering av risiko og statusinformasjon

Den overordnede utfordringen med dagens praksis er at de forskjellige disiplinene som vann, signal, arkitekt, geologi osv. alle aktivt bruker BIM i utforming av hver sin del av løsningen, mens RAMS og SHA informasjon til en viss grad er frakoblet. Risikoinformasjon fra RAMS og SHA arbeidet er i stor grad generert og vedlikeholdt utenfor BIM plattformen. Ved å integrere risikoinformasjon direkte i BIM modeller, støttet av avansert verktøy for analyse og håndtering av risikoforhold, er tanken at dette vil forbedre bevissthet på forhold som må utbedres under prosjektering, støtte tidlig identifisering av risikoreduserende tiltak, gi kontinuerlig og effektiv oppfølging av status på risikoforhold med mere.

RiskBIM prosjektet starter sommeren 2019 og forventes sluttført sommeren 2022.