REHSYS

I REHSYS-prosjektet er målet å studere og optimere design og drift av vannelektrolysesystemer i industriell skala basert på vind-, solcelle- (PV) og protonutvekslingsmembran (PEM)-teknologi.

Tidsrammen er 2023-2027

Budsjett er 13.6 MNOK

Finansiert av Forskningsrådet

Hovedformålet med REHSYS-prosjektet er å studere og optimalisere design og drift av industrielle vannelektrolyseanlegg basert på fornybar energi (PV sol- og vindkraft) og PEM-vannelektrolyse (protonledende membraner). Et annet viktig mål med prosjektet er å støtte teknologiutvikling som på sikt vil føre til kostnadseffektiv fornybar (grønn) hydrogenproduksjon (1-2 USD per kg H2). For å oppnå dette kreves utvikling av hydrogensystemer med høy virkningsgrad og lang levetid for mange ulike driftsforhold.

Sentrale forskningstemaer i prosjektet er prediksjon (nowcasting) av lokale fornybare energiressurser (PV og vind), dynamisk drift av PEM-vannelektrolyse og design av hydrogenanlegg basert på fornybar kraft. Arbeidet med disse hovedutfordringene er organisert i følgende arbeidspakker: (1) Evaluering av solenergiressurser for spesifikke lokasjoner og utvikling av nmetode for prediksjon av PV solkraft, (2) Eksperimentell testing og modellering av PEM-vannelektrolysesystemer og (3) Tekno-økonomisk analyse og optimalisering av design og drift av industrielle hydrogenanlegg basert på sol- og vindkraft. Data fra lokasjoner med eksisterende PV-, vind-, og/eller industrielle hydrogenanlegg skal analyseres og benyttes i valideringen av de ulike modellene planlagt utviklet i prosjektet.

Partnere og eksterne ressurser

REHSYS-prosjektet ledes av IFE, som vil bidra med forskere fra tre ulike avdelinger (sol-, hydrogen- og energisystemanalyse). Universitetet i Oslo skal utdanne en doktorgrad på PEM vannelektrolysesystemer ved Institutt for teknologisystemer (ITS), mens National Renewable Energy Laboratory (NREL) i USA vil fungere som den viktigste internasjonale forskningspartneren. Equinor, Statkraft, Nel Hydrogen og Hydro Havrand, fire multinasjonale norske industripartnere med betydelige ambisjoner om utvikling av fornybar energi og hydrogensystemer, støtter og deltar i prosjektet.