PEANUTS

IPN PEANUTS bygger på et tidligere svært vellykket samarbeid med Scatec, Prediktior og Equinor og tar for seg en svært sentral tematikk i en raskt voksende solbransje: ytelsesanalyser. På grunn av den ekstremt raske kapasitetsveksten i solbransjen er de fleste av kraftverkene som hittil er i drift bare et par år gamle. På grunn av fortsatt svært rask teknologiutvikling og overgangen til mer effektive solcellepanelteknologier er nye kraftverk som oftest basert på unge produkter med få års felteksponering. Data rundt ytelse, degradasjon og feilrater i moderne solkraftverk er dermed stor mangelvare..

Gjennom unik datatilgang og videreutvikling av en unik digital plattform vil vi i IPN PEANUTS gi partnerne kritiske data rundt ytelse. Dette er svært viktig informasjon: uten ytelsesdata, degradasjonsrater og feilrater er det vanskelig å optimalisere drift og vedlikehold. På grunn av raskt fallende priser på komponenter og kapital har nettopp drift og vedlikehold blitt en av de viktigste faktorene som kan påvirkes som bestemmer totalkostnaden for solkraft.

Det er stor variasjon i industrien rundt metodikk og nivå. Hva som er det optimale, mest kostnadseffektive nivået for drift og vedlikehold i solkraftverk er fortsatt et uavklart spørsmål på grunn av manglende data. Allikevel er det klart at store solparker, som kan ha millioner av komponenter, trenger digitale verktøy og algoritmer som gjør det mulig å detektere og diagnostisere feil automatisk på en robust måte. I tillegg inngår droneanalyser, et felt avdelingen også har god erfaring med, som et sentralt element.

IPN PEANUTS ligger helt i front i denne utviklingen internasjonalt. Prosjektet vil utvide en proprietær numerisk verktøykasse for tilstandsanalyse av solparker. Prosjektet vil lede til presis bestemmelse av ytelse, degradasjon, feil og feilutvikling i solparker. Med basis i en velfungerende plattform og med tilgang til enorme mengder data er testing og validering av all metodikk sikret. Resultatene vil lede til økt produksjon, reduserte kostnader for drift og vedlikehold og forlenget levetid av solparkene.