OECD NEA Haldenprosjektet – Brensel- og Materialforskningsprogrammet

Haldenprosjektet: Brensel- og Materialforskningsprogrammet, er et av verdens lengstlevende internasjonale forskningsprosjektet. Prosjektet bruker data fra blant annet Haldenreaktoren til å forske på ulike brenselssammensetninger, for å øke både effektiviteten og sikkerheten.

Tidslinjen er 1958-2026

3,8 millioner (2021-2023)

Finansiering av IFE og 16 medlemsland

Formål

Dette programmet har nå som formål å avslutte forskningen innenfor brensel- og materialsammensetning. Programmet tilbyr:

  • Internasjonalt koordinert utvikling og gjensidig utveksling av sikkerhetsteknologi.
  • Etablering av kvalifiserte brensels- og materialdata som underlag for lisensiering g sikkerhetsvurderinger

Metode

Levere avanserte teknologiske løsninger innenfor nukleær teknologi.

Gjennomføring

Brensel- og Materialforskningsprogrammet finansieres av de deltakende landene og blir fornyet hvert tredje år. Som vertsland dekker Norge omtrent 35 prosent av kostnadene for dette programmet.

Haldenreaktoren ble permanent stengt ned i juni 2018. Den har blitt ansett i mange land som en strategisk ressurs for testing av brensel og reaktorkomponenter. Det tilknyttede Brensel- og Materialforskningsprogrammet vil avsluttes i 2026.

Programresultatene rapporteres systematisk i arbeidsrapporter og i utvidede møter organisert av prosjektet. Deltakernes aktiviteter presenteres også på disse møtene. Spesielle workshops med deltakelse av eksperter arrangeres ofte for grundige vurderinger av spesifikke problemer.

Organisasjonene som deltar i Haldenprosjektet representerer et komplett tverrsnitt av det nukleære fellesskapet, inkludert lisens- og regulatoriske organer, leverandører, kraftindustrien og forskningsorganisasjoner. Den aktive veiledningen og kontrollen utøvd av alle deltakerne i programmene sikrer at de forblir fokusert på spørsmål av direkte og praktisk relevans.

Da Haldenreaktoren ble stengt i 2018, ble programmet for kjernefysisk brensel og materialer for revidert for perioden 2018-2020. Arbeidsprogrammet fokuserte på post-bestrålingsundersøkelser (PIE) og eksperimenter i varme celler (hot cells), inkludert varme celler ved Studsvik i Sverige, innen områdene:

  • drivstoffsikkerhet og driftsmarginer;
  • kledningsytelse og oppførsel;
  • aldring og nedbrytning av kjernemateriale.

En annen viktig del av arbeidsprogrammet for perioden 2018-2020 var å samle, bevare og behandle data om brensel og materiell fra Halden, samt å utvikle en forbedret eksperimentell database. IFE gjennomførte en betydelig innsats for å bevare prosjektdataene, og den eksisterende databasen ble gjort tilgjengelig for prosjektdeltakerne ved utgangen av 2020.

Programmet for 2021-2023 har som mål å avslutte prosjektet med brensel og materialer ved å etablere synteserapporter innen følgende emneområder: fission gas release, dimensional changes and pellet-cladding mechanical interaction, loss-of coolant accident transients, cladding corrosion and creep and crack growth initiation and rate for core material.

Noen aktiviteter er også planlagt for å forbedre kvalitetssikringen og bevaringen av data. I Det er også planer om å overføre den eksisterende databasen fra Halden til NEA tidlig i 2023, slik at NEA forvalter dataene etter prosjektets avslutning.

Betydning og potensial

Haldenprosjektet har bidratt til bedre atomsikkerhet og en tryggere verden. Prosjektet har bidratt til økt fokus på atomsikkerhet ved reaktorer, generell industri og opprydning etter atomulykker.

Partnere og eksterne ressurser

IFE administrerer prosjektet på vegne av OECD Nuclear Energy Agency, og følgende nasjoner er i dag en del av prosjektet: Belgia, Kina, Tsjekkia, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Japan, Korea, Nederland, Norge, Russland (suspendert), Slovakia, Sverige, De forente arabiske emirater, Storbritannia, USA og EU-kommisjonen.