JANUS

I dette prosjektet samarbeider IFEs avdeling for Solkraftsystemer med Scatec innenfor forskning og utvikling knyttet til bruk av tosidige («bifacial») solcellemoduler i storskala solkraftverk. Solcellemoduler basert på bifacial-teknologi kan produsere mer elektrisitet enn tradisjonelle solcellemoduler ved å også utnytte lyset som treffer modulens bakside, og kan derfor produsere ekstra energi fra lyset som reflekteres fra bakken og fra omgivelsene. For å øke energiproduksjonen enda mer kan slike moduler også kombineres med såkalte «trackere», som retter modulene mot solen ettersom den beveger seg over himmelen. Bifacial-teknologien er ikke ny i seg selv. Imidlertid har prisen for bifacial-moduler bare svært nylig blitt lav nok til å gjøre teknologien kommersielt interessant for bruk i storskala solcellekraftverk. Scatec Solar har vært tidlig ute og åpnet allerede i 2019 verdens første storskala solkraftverk basert på kombinasjonen av bifacial-moduler og trackere. Dette kraftverket ligger i Benban i Egypt og består av nesten 1.1 millioner bifacial-moduler! Kraftverket produserer alene ca 930 millioner kWh med ren energi hvert år, nok til å gi strøm til 420 000 husstander og gi besparelser på ca 423 000 tonn med CO2.

I IPN JANUS samarbeider IFE og Scatec for å mer presist forstå økningen i strømproduksjonen som blir gjort mulig ved bruk av bifacial-moduler og opparbeide kompetanse og erfaring på hvordan slike kraftverk bør bygges og drives på en mest mulig effektiv måte. Dette vil gi Scatec en viktig konkurransefordel og styrke selskapet i sin videre vekst inn i det krevende globale markedet.