INDY, Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps

INDY representerer et av de første strategiske prosjektene som støtter den grønne energiomstillingen og forbedret energieffektivitet i den militære infrastrukturen.

For mer informasjon om INDY-prosjektet, INDY, Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps – IFE