H2ACCELERATE

Tidsrammen er 2022 – 2024

Grønt hydrogen vil muliggjøre en overgang fra fossile energikilder til fornybare energikilder. PEM-elektrolyse er en av nøkkelteknologiene for konvertering av fornybar energi til hydrogen og teknologien har et stort vekstpotensiale. Det viktigste for videre vekst av denne teknologien er reduksjon av CAPEX og OPEX.

Prosjektet har som mål å forbedre PEM-elektrolyse teknologien ved å utvikle og kvalifisere akselererte stress-test protokoller (AST = Accellerated Stress Protocols) og avansert tilstandsmonitorering av celler og elektrolysører. Hovedformålet med prosjektet er å evaluere banebrytende komponenter og avanserte testprotokoller som er teknologisk relevant for kommersielle stor-skala elektrolysører. Avanserte levetidsanalyser vil bli utført på testmateriale.

Prosjektet vil støtte en akselerert utvikling av det grønne energiskifte ved å korte ned tiden for utviklingsprosjekter og støtte en raskere kommersialisering av konkurransedyktige elektrolyse produkter.