Rail4EARTH

Rail4EARTH-prosjektet handler om å gjøre den europeiske jernbanen mer bærekraftig, attraktiv for kundene og motstandsdyktig mot klimaendringer.

Tidsrammen er 2022 – 2025

Budsjett er 64MEUR

Finansiert av EU (38 MEUR) og medlemmer (26 MEUR)

Rail4EARTH-prosjektet i Europe’s Rail Flagship Area 4 (FA4) omfatter bærekraftige og grønne jernbanesystemer. Hovedmålet med prosjektet er å forbedre både tekniske, miljømessige og økonomiske spørsmål knyttet til grønne jernbanesystemer og finne måter å standardisere bærekraftige løsninger på.

Prosjektet jobber blant annet med å utvikle, simulere og teste batterielektriske og hydrogendrevne tog, samt tilhørende infrastruktur. Det benyttes blant annet avanserte simuleringsmetoder og digitale tvillinger for å konstruere prototyper av mer bærekraftige tog med høy teknisk modenhet, som bruker det nyeste innen energiteknologi, f.eks litium ion-batterier eller hydrogenbrenselceller. 

Rail4EARTH-konsortiet består av 23 prosjektpartnere og 51 tilknyttede partnere. Jernbanedirektoratet (JDIR) er medlem av Europe’s Rail Joint Undertaking og hovedpartner fra Norge, mens Norske tog deltar som Beneficiary Entity. Institutt for energiteknologi (IFE) er en tilknyttet partner og hovedforskningspartner fra Norge. Dekarbonisering av dieseltog og energieffektivisering er to av flere nøkkeltemaer som tas opp i Rail4EARTH-prosjektet. De norske partnerne skal bidra i 7 av de 28 arbeidspakkene i prosjektet, med fokus på utvikling av nye nullutslippsløsninger ved bruk av batteri- og hydrogenteknologi. Forskningsvirksomheten ved IFE vil være nært knyttet til pågående forskningsprosjekter på nullutslippstransportløsninger.

Bilde: Mostphotos

Partnere og eksterne ressurser

Koordinator: Alstom Transport Sa (France)

23 Partnere:

Frankrike (2), Tyskland (4), Spania (7), Italia (2), Nederland (3), Østerrike (1), Norge (1), Sverige (1) og Polen (1)https://projects.rail-research.europa.eu/eurail-fp4/