Partnerskap med Evonik

Batteriteknologi-avdelingen på IFE har startet et nytt prosjekt med Evonik. Prosjektet fokuserer på kommersialisering av Evoniks silisiumbaserte nanomaterialer for bruk i litium-ion-batterier.

Evonik har valgt IFE for prosjektet på grunn av IFEs evne til å koble silan-pyrolyse for materialproduksjon med ytelsen til disse materialene i litium-ion-batterier.

Prosjektet er resultatet av samtaler på konferansen «Silisium for kjemisk industri og sol-industrien» i 2018. Dr. Julia Lyubina, Manager for New Markets & Technologies hos Evonik, presenterte deres arbeid med å lage silisiumpartikler til bruk i litium-ion-batterier og Guro Marie Wyller, doktorgradskandidat som jobber ved IFE, presenterte sitt arbeid med silanpyrolyse.

Koblingen mellom IFE og Evonik oppleves som naturlig, og vi er glade for å videreføre dette samarbeidet.

Relaterte artikler

Kontakt