Partnerskap med Evonik

Publisert: 30. august 2019

Fra venstre: IFE-forskerne Asbjørn Ulvestad, Carl Erik Lie Foss og Thomas Preston.

Evonik har valgt IFE for prosjektet på grunn av IFEs evne til å koble silan-pyrolyse for materialproduksjon med ytelsen til disse materialene i litium-ion-batterier.

Prosjektet er resultatet av samtaler på konferansen «Silisium for kjemisk industri og sol-industrien» i 2018. Dr. Julia Lyubina, Manager for New Markets & Technologies hos Evonik, presenterte deres arbeid med å lage silisiumpartikler til bruk i litium-ion-batterier og Guro Marie Wyller, doktorgradskandidat som jobber ved IFE, presenterte sitt arbeid med silanpyrolyse.

Koblingen mellom IFE og Evonik oppleves som naturlig, og vi er glade for å videreføre dette samarbeidet.