Over 65 år med forskning på atomsikkerhet

Denne uken er det internasjonale fagmiljøet for forskning på atomsikkerhet samlet i Loen i Vestland, og gjennomfører den aller siste programkonferansen for det opprinnelige Haldenprosjektet på brensel og materialer.

Publisert: 27. mai 2024

Deltakerne følger presentasjonen til Ki Yong Choi, Senior Vice President, KAERI, Korea. Foto: Jonas B. Bjørnes, IFE

Nesten 90 deltagere fra 15 ulike nasjoner er denne uken samlet i Loen for å gjennomføre den aller siste programkonferansen for det opprinnelige prosjektet på atomsikkerhet. Prosjektet har navnet OECD Nuclear Energy Agency Halden Reactor Project, og har siden oppstarten i 1958 vært administrert av Institutt for Energiteknikk. Siden IFE stengte Haldenreaktoren i 2018, har den delen av prosjektet som er knyttet til brensel- og materialforskning gått inn i en avsluttende fase. Prosjektet avsluttes offisielt i 2026. Prosjektet har i Norge kallenavnet Haldenprosjektet.

Har virkelig satt Norge på verdenskartet

Jon Kvalem har vært involvert i Haldenprosjektet siden 1982, og er i dag prosjektleder for sluttføringen av forskningsprogrammet. Kvalem påpeker at prosjektet har spilt en essensiell rolle for IFEs kompetansebygging på atomsikkerhet og har bidratt positivt til å bedre atomsikkerheten internasjonalt.

Prosjektet har over sin levetid involvert over et tyvetalls ulike nasjoner, og har gitt verdiskapning for flere milliarder. Alle stormaktene har på et eller annet tidspunkt vært medlem av prosjektet, og det er noe jeg mener er unikt. Det å skape en felles forståelse for viktigheten av forskning på atomsikkerhet, bidrar til en bedre verden for oss alle. Vi er stolte av at det mest kjente prosjektet innenfor området atomsikkerhet har vært administrert av IFE i Halden.

Jon Kvalem

Prosjektleder for Haldenprosjektet

Fornøyd prosjektleder Jon Kvalem. Foto: Jonas B. Bjørnes, IFE

På konferansen deltar sentrale representanter fra regulatoriske myndigheter, industri, forskningsinstitusjoner og kjernekraftverkseiere i ulike land, og ifølge Kvalem er det et signal på at prosjektet fortsatt har en viktig posisjon i arbeidet med atomsikkerhet.

Et viktig prosjekt for OECD

Generalsekretær i OECDs nukleære atomenergibyrå, William D. Magwood IV, påpeker at prosjektet har spilt en viktig rolle for internasjonal forskning på atomsikkerhet.

I teknologiens utviklingshistorie er det vanskelig å identifisere et prosjekt som har vært mer innflytelsesrikt over så lang tid enn Haldenprosjektet.

William D. Magwood IV

Generalsekretær i OECD NEA

Foto: Nuclear Energy Agency

Et viktig prosjekt for IFE

Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE, synes det er stas å kunne overvære den aller siste programkonferansen for prosjektet, og sier at IFE ikke hadde vært det instituttet de er i dag uten Haldenprosjektet.

Haldenprosjektet og forskningen på atomsikkerhet har spilt en veldig viktig rolle for oppbygningen av IFE. Uten OECD sin støtte hadde det ikke vært mulig å drifte reaktoren i Halden i så mange år, og bygget opp det unike kompetansemiljøet IFE har i Halden. Dette prosjektet er OECD sitt lengstlevende atomprosjekt, og er Norges lengstlevende internasjonale forskningsprosjekt. Dette er et unikt arbeid, som har lagt grunnlaget for den kompetansen IFE kan bistå med i internasjonalt opprydningsarbeid etter atomulykker og i fremtidig dekommisjoneringsarbeid.

Nils Morten Huseby

Administrerende direktør ved IFE

Forskningen på Menneske, teknologi og organisasjon fortsetter

Haldenprosjektet begynte med forskning på brensel og materialer, men gjennom årene utviklet prosjektet seg til å også forske på samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon. Eksempelvis hvordan en kontrollromoperatør håndterer en stressende situasjon. Denne delen av Haldenprosjektet ble etablert som et eget prosjekt i 2021, med navn, Halden HTO Project, og vil fortsette i årene fremover.

Om Haldenprosjektet

Haldenprosjektet, eller OECD NEA Halden Reactor Project, ble etablert i 1958. Selve konferansen har navnet Enlarged Halden Reactor Programme Group meeting (EHPG). Prosjektet har gjennom sin levetid hatt 27 medlemsland, og hatt en verdiskapning på flere milliarder. Prosjektet utvidet rundt 1980 porteføljen utover brensel- og materialforskning til å også omhandle hvordan menneskets rolle påvirker atomsikkerheten, eksempelvis i et kontrollrom. Denne delen av Haldenprosjektet ble etter hvert kalt Menneske, teknologi og organisasjon (MTO). Denne forskningsaktiviteten ble i 2021 skilt ut fra Haldenprosjektet, og pågår nå i førsteomgang frem til 2027, med mulig forlengelse.

Om OECDs nukleære atomenergibyrå

OECDs nukleære atomenergibyrå (NEA) ble etablert i 1958 med mål om å «bistå medlemslandene med å opprettholde og videreutvikle, gjennom internasjonalt samarbeid, det vitenskapelige, teknologiske og juridiske grunnlaget som kreves for sikker, miljøvennlig og økonomisk bruk av atomenergi til fredelige formål.» I dag har atomenergibyrået 34 medlemsland, og samarbeider tett med FNs internasjonale atomenergibyrå (IAEA).

Om Institutt for energiteknikk

IFE ble grunnlagt av den norske stat i 1948 for å utvikle Norges atomforskning. Norge var en pioner innen atomforskning og var det sjette landet i verden som bygget atomreaktor da den første reaktoren ble satt i drift i 1951. IFE har bygget og driftet fire forskningsreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Haldenreaktoren ble stengt i 2018 og reaktoren på Kjeller ble stengt i 2019. Nedbyggingen av Norges atomprogram innebærer en omfattende opprydding som vil vare i flere tiår.  

IFE er en selvstendig stiftelse som er lokalisert på Kjeller og i Halden. Instituttet har både norske og internasjonale kunder. IFE er et av Norges største forskningsinstitutt med rundt 720 ansatte. Instituttet har et ledende forskningsmiljø innen blant annet fornybar energi, digitale systemer, nukleærteknologi, radiofarmasi og industriutvikling.