IFE Board

2021 – 2023 Board

  1. Olav Fjell (chairman of the board)
  2. Sven Ordéus, Uppsala, Sverige
  3. Head of Department Jo Døhl, Department of Chemistry, University of Oslo
  4. Katrine Trovik
  5. Ingvill H. Mykland, CTO for Agder Energi

IFE Deputy Representatives 2021-2023

  1. Josefine Selj (ansattrepresentant Kjeller)
  2. Mario Hoffmann (ansattrepresentant Halden)
  3. Terje Lyseng (vara ansattrepresentant Kjeller)
  4. Terje Johansen (vara ansattrepresentant Halden)

IFE annual report and other documents