IFE sin historie

I de første årene etter krigen satset Norge sterkt på atomforskning. Gunnar Randers startet den norske atomforskningen ved Forsvarets forskningsinstitutt allerede i 1946 sammen med Odd Dahl.

Institutt for atomenergi (IFA) ble i 1948 etablert som en sivil avlegger fra Forsvarets forskningsinstitutt med Gunnar Randers som direktør frem til 1970. I perioden 1947-51 fikk denne forskningen mer offentlig støtte enn all annen naturvitenskapelig forskning. Norges første atomreaktor (JEEP) stod klar på Kjeller i 1951. På det tidspunktet var det bare stormaktene USA, England, Frankrike, Sovjet og Canada som hadde atomreaktorer.

IFE drev forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden frem til hhv. 2018 og 2019. JEEP II-reaktoren på Kjeller hadde vært i drift siden 1967 og blitt brukt til banebrytende grunnforsking i blitt brukt av forskere nasjonalt og internasjonalt innen fysikk, materialer, kreftmedisin og fornybar energi, samt atomnedrustning, mens Haldenreaktoren ble brukt til forskning på materialteknologi og kjernebrenselsikkerhet.

Staten etablerte Norsk nukleær dekommisjonering (NND) i 2018 som et forvaltningsorgan som på sikt skal overta ansvaret for samtlige nukleære anlegg og nedbyggingen.

På 1980-tallet gjennomgikk IFE en omstilling med ny programprofil. Petroleumsforskning, fornybar energi, kontrollromsteknologi og menneske-maskin-kommuniksjon var blant noen av områdene som vokste i denne perioden.

Fra 1990-tallet fikk IFE en ledende posisjon innenfor norsk energi- og miljøforskning, med fokus på områdene hydrogenlagring, miljøteknologi, solenergi og fornybare energisystemer.

IFE har på 2000-tallet satset tungt på solcelleforskning. Det nye solbygget på Kjeller, som sto ferdig i april 2009, har kostet rundt 50 millioner kroner, og er dermed en av de største investeringene IFE har gjort gjennom tidene.

IFEs første administrerende direktør, Gunnar Randers sammen med Albert Einstein. Randers 
var en ledende fysiker og oversatte Einsteins relativitetsteori til norsk. IFE representerte den 
første satsingen på «big science» i Norge. Atomteknologi var det «Hoteste» innen forskning og 
teknologiutvikling på 1950-tallet og IFE tiltrakk seg mange av landets ledende vitenskapsmenn i 
flere ti-år.
IFEs første administrerende direktør, Gunnar Randers sammen med Albert Einstein. Randers var en ledende fysiker og oversatte Einsteins relativitetsteori til norsk. IFE representerte den første satsingen på «big science» i Norge. Atomteknologi var det «Hotteste» innen forskning og teknologiutvikling på 1950-tallet og IFE tiltrakk seg mange av landets ledende vitenskapsmenn i
flere ti-år.

Mer om IFE sin historie

Olav Njølstad: Strålende forskning. IFE 1948-1998 (bok, digital utgave)

Videohilsen fra Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (IFE 70 år i 2018)

Videohilsen fra Equinor (IFE 70 år i 2018)

Videohilsen fra Elkem (IFE 70 år i 2018)

IFEs historie. En kortversjon av Viktor Wikstrøm, IFE (Mars 2019)