Olje- og energiministeren åpnet IFEs nye batterilaboratorium

Publisert: 28. august 2020

IFE har i en årrekke hatt nasjonalt ledende infrastruktur og fasiliteter for forskning og utvikling på batterier og batterimaterialer. Med de nye fasilitetene kan vi enda bedre stimulere og støtte norsk batteriindustri med implementering av grønn energi via batterier. Fokuset er på litium-ion-batterier, og det nye batteri-utviklingslaboratoriet rommer en samling utstyr for syntese, optimalisering og utvikling av materialer, elektrodepreparater, samt montering og karakterisering av celler.

Se video fra åpningen av IFEs nye batterilaboratorium 28. august 2020.

Batteriteknologi er på mange måter en nøkkel i det grønne skiftet og vi på IFE satser sammen med våre industripartnere, understreket administrerende direktør Nils Morten Huseby i sin tale.

Vi forsker på hvordan materialer, strukturer og design kan gjøre batteriene bedre, billigere, sikrere og mer holdbare. Gjennom denne forskningen har vi åpnet for å få flere norske aktører inn på verdensmarkedet. Vi bruker også kompetansen vår til å skreddersy testing, simulering og modellering av batterier for ulike norske aktører: vi er en brobygger mellom forskning og industri. Vi forsker for en bedre framtid.

F.v. Tina Bru, Nils Morten Huseby og Hanne Flåten Andersen (foto: IFE/Bo Mathisen)

– Regjeringen støtter aktivt opp om miljøvennlig energiforskning. Det skal vi fortsette med, fastslo Tina Bru i sin tale på åpningen. – Energiforskningen har spilt en helt avgjørende rolle for utvikle vårt energisystem og vil skape nye, grønne arbeidsplasser. Sterke norske forskningsmiljøer har vært med og lagt grunnlaget for disse teknologimiljøene, og det gjelder ikke minst dere her på IFE. Jeg er veldig stolt av det, og det tror jeg hele Norge også er. Det er ingen tvil om at det er flotte fasiliteter som vil bidra til forskning og teknologiutvikling på et svært spennende område. Denne teknologien er i stor vekst og etterspørselen etter batterier er ventet å vokse veldig mye i årene fremover.

– Hvis dere lykkes vil det merkes i hverdagen til oss alle, sa Olje- og energiminister Tina Bru avslutningsvis.

En rekke av IFEs utviklingspartnere samt representanter fra Forskningsrådet og Universitetet i Oslo deltok også på åpningen av det nye laboratoriet.