Økende interesse for nullutslippsløsninger i transport

Publisert: 8. mai 2019

Photo: Shutterstock

Første dagen var det et åpent arrangement hvor også flere nye partnere i MoZEES deltok.

– Vi registrerer en merkbar økning i interessen for nullutslipp i transportsektoren og for MoZEES-senteret som forsker på nullutslippsløsninger, sier senterdirektør Øystein Ulleberg.

Senterdirektør Øystein Ulleberg i MoZEES registerer en merkbar økning i interessen for senteret og for nullutslippsløsninger i transportsektoren.

Dag én ble det holdt 14 presentasjoner innen et bredt spekter av emner, fra politikk og systemer til teknologi og materialer. Presentasjonene ga en god miks og fikk fram bredden av forskningsresultater som er utført i MoZEES i løpet av det siste året. I tillegg var det et par svært aktuelle presentasjoner av senterets nye internasjonale forskningspartnere ved UC Davis og RWTH Aachen University. Den første dagen ble avsluttet med gode samtaler, hyggelig nettverksbygging og en konferansemiddag.

På dag to ble det holdt et phd og post.doc. seminar på morgenen, parallelt med noen andre sesjoner. Nytt av året var en sesjon på «Marked og Innovasjon» hvor fire nøkkelpartnere fra industrien presenterte status og fremtidsutsikter for batterier og brenselceller og materialteknologi knyttet til disse, samt hydrogenlagring og bruk av hydrogen i maritim sektor. Dette ble en svært inspirerende sesjon. Dag to ble avsluttet med en oppsummering av høydepunkter fra forskningen, og resultater som er produsert av noen av PhD-studentene og de unge forskerne i senteret.

– Denne delen av programmet viste tydelig at vi er på riktig kurs med forskningen i MoZEES-senteret, understreker Ulleberg.

Glade deltagere under PhD-seminaret på MoZEES årskonferanse 2019.

Kort oppsummert var MoZEES årskonferanse 2019 en stor suksess. I 2020 er det ventet at årsmøtet vil vokse ytterligere, og de planlegger å invitere enda flere eksterne partnere med på åpningsdagen.

– Vi ønsker imidlertid ikke å utvide arrangementet ut over kapasiteten til Son Spa hotell, som gir en fantastisk ramme for uformelle diskusjoner, understreker Ulleberg.

For mer informasjon om MoZEES Årskonferanse 2020, vennligst kontakt Øystein Ulleberg eller Ragnhild Hancke

Erik Ianssen presenterte et nytt høyhastighetskonsept for hydrogenferger dag 2 av MoZEES årskonferansen 2019.

Ole Kristian Sollie og Øystein Ulleberg ledet i fellesskap MoZEES årsmøte 2019

Fakta om MoZEES

  • MoZEES står for «Mobility Zero Emission Energy Systems”
  • Et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) finansiert av Norges forskningsråd og partnerne som deltar i senteret
  • Fokuserer på nullutslippsteknologier som batteri- og hydrogen verdikjeder, samt systemer og applikasjoner hvor Norge har spesielt gode forutsetninger til å ta en ledende rolle
  • I alt 38 partnere fra forskning, industri og offentlige aktører
  • Prosjektperiode 2017-2024
  • Totalbudsjett 260 MNOK
  • Se mer på MoZEES hjemmeside: mozees.no