Offisiell FME tildeling hos forskningsrådet

Tirsdag 21.05 var IFE mannsterke på forskingsrådets offisielle markering for de nye FME sentrene. IFE er veldig stolte av å være ledere for FME Battery og FME Solar.

Publisert: 23. mai 2024

Foto: Mari Lyseid Authen

Om FME Battery

FME Battery skal jobbe med teknologisk fremdrift, nyskaping og utdanning innenfor de ulike delene av batteriets sirkulære verdikjede. Senteret skal bidra til avkarbonisering ved å tilrettelegge for kraftig vekst innen fornybare energikilder gjennom energilagring, både for transport og stasjonære formål. FME Battery vil løfte fremtidens bærekraftige batteriteknologi og utvikle den sirkulære verdikjeden for batterier, som inkluderer materialfremstilling, resirkulering, nye materialer, celleproduksjon, systemdrift, digitalisering og bærekraft. 

IFEs egne Hanne Flåten Andersen er senterleder for FME Battery og sier følgende om det spennende oppdraget de har:

"Dette senteret er utrolig viktig for å fremskynde utviklingen av en bærekraftig og sirkulær batteriverdikjede i Norge. Ved å forene interessenter fra akademia, institutter og industri har vi samlet Norges fremste ekspertise på feltet"

Sier Hanne Flåten Andersen

Senterleder for FME Battery

FME Battery. Foto: Forskningsrådet

Om FME Solar

I 2024 utgjør over halvparten av all ny kraftproduksjon i verden solkraft, målt i effekt, og solindustrien omsetter for mer enn 4000 milliarder kroner årlig. Dette representerer et enormt marked og her skal FME Solar bidra til å sikre at norsk solindustri konkurrerer godt på den internasjonale arenaen. Senteret skal levere forskningsresultater som fører til innovasjon, verdiskapning og bærekraftige løsninger for fremtiden. Senteret skal også jobbe for å bidra til solkraft blir en vesentlig del av i norsk kraftforsyning. Senteret har samlet et usedvanling sterkt konsortium med over 50 partnere og hvorav hele verdikjeden er representert.

Erik Marstein vil med dette senteret lede sitt tredje FME-senter på solenergi og demonstrerer IFEs enestående posisjon solforskningsbransjen.

Tine Uberg Nærland, forskningsdirektør ved IFE sier følgende om FME Solar:

Utbygging av solkraft i verden er i en enorm vekstfase og her er det store muligheter for Norsk næringsliv til å ta en større rolle. Norge har vært sterke i flere deler av solenergi verdikjeden, men nå, med dette senteret vil vi mulighet for å utvikle oss til å bli enda bedre der vi er gode, men også på nye områder. Fra IFEs side er vi veldig stolte over å lede vårt tredje forskningssenter på solenergi.

FME Solar. Foto: Forskningsrådet