Ny rapport om atomopprydding og kostnader

Publisert: 14. mai 2020

Rapporten viser hvordan rivningen av anleggene og tilbakeføring av områdene bør foregå, hvor mye det kommer til å koste og hvor grundig det bør ryddes opp.

Rapporten bekrefter i hovedsak vurderinger fra IFE og DNV GL som ble gjort i 2019. Det er en forutsetning for hele oppryddingen at den foregår sikkert og innenfor etablert regelverk. Rapporten Kvalitetssikring av KVU trinn 2 Fremtidig dekommisjonering av IFEs nukleære anlegg (KS1 Dekommisjonering) er skrevet av Atkins og Oslo Economics på oppdrag av NFD og Finansdepartementet.

– Det har vært begrenset reaktorvirksomhet i Norge, men vi har kompliserte anlegg og avfall som gjør at oppryddingen kommer til å koste mye. Rapporten viser hvor kostnadskrevende og langsiktig nedbyggingen kan komme til å bli. Tiltakene som blir foreslått vil bidra til å gjøre oppryddingen så effektiv som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

20 milliarder og 20-25 år

Staten påtok seg i 2016 et medfinansieringsansvar for opprydding av norsk atomavfall på et moralsk og samfunnsmessig grunnlag. Denne delrapporten beregner at rivning av anlegg og tilbakeføring av områdene vil koste rundt 7 milliarder kroner. Delrapporten kvalitetssikrer tidligere vurderinger og er et viktig ledd når staten skal gjøre store investeringer. Det vil også komme kostnader på rundt 13 milliarder kroner til behandling av brukt brensel og oppbevaring av radioaktivt avfall. Hele oppryddingen vurderes derfor å kunne koste rundt 20 milliarder kroner. Det er betydelig usikkerhet rundt disse kostnadene.

Arbeidet beregnes å ta rundt 20-25 år. Rapporten anbefaler å rydde opp slik at det ikke er begrensninger på hva områdene kan brukes til i fremtiden. Det anbefales også å finne hurtige løsninger for brukt brensel som vil skape forutsetninger for framdrift og redusere kostnader til vakthold og beredskap.

– Vi skal rydde opp for å sikre oss mot skadelige konsekvenser for mennesker og miljø fra radioaktiv stråling fra den virksomheten som har vært. Utredningen er en del av det puslespillet som nå legges for at vi skal få en trygg og effektiv opprydding. Den skal vurderes grundig og etter planen behandles av regjeringen høsten 2020, sier Nybø.

Lenke til rapporten her.

Se også pressemelding på regjeringen.no .