Ny norsk solcelle-forskning gir millionbesparelser og aktualiserer nye anlegg

Sammen med solenergiselskapet Scatec og samarbeidspartnere Predictor og Equinor har IFE bidratt til å utvikle et nytt millionbesparende verktøy for ytelsesanalyse for produksjon av solkraft.

Publisert: 3. september 2021

I følge Andreas Størdal, driftssjef i det norske solenergiselskapet Scatec, kan dette bidra til å forbedre produksjonen ved anleggene med 1-2 prosent. Dette er en så vesentlig forbedring at inntektene ved solparkene som Scatec driver idag kan økes med 30 – 80 millioner kroner.

Målet har vært å utvikle et system som både øker produksjon og reduserer kostnader forbundet med drift og vedlikehold. Prosjektet har vært svært vellykket og flere av metodene vil bli implementert i eksisterende og fremtidige solparker i Scatecs og Equinors portefølje.

I prosjektet har IFE bidratt til utvikling av en rekke nye metoder for bestemmelse av avvik fra normal produksjon knyttet til soiling (som støv, smuss, fugleskitt og likende), degradasjon og feil. Ved å håndtere disse faktorene på en kostnadseffektiv måte kan solkraftverkene forbedre produksjonen.

Drift og vedlikehold av store solparker er et felt av raskt økende betydning internasjonalt. I forskningsprosjektet har partnerne utviklet et datadrevet rammeverk for optimalisert drift og vedlikehold av solparker. Den nye programvaren er utviklet ved bruk av algoritmer både for feilsøking og beregning av sannsynlige årsaker til produksjonsfall. Det kan være mange ulike årsaker til fall i produksjonen; tap kan skyldes mekaniske eller elektriske feil i panelene eller solcellene, dårlige forbindelser mellom panelene, eller mellom panelene og vekselrettere eller at panelene trenger å vaskes. Vasking er en omfattende og kostbar jobb i en stor solpark og derfor er det avgjørende å vite når det er optimalt å vaske eller om det for eksempel er behov for å sjekke inverterne.

- Dette har vært et kjempespennende prosjekt å jobbe på, sier Erik Marstein, forskningssjef på IFE, og legger til at - Vi har hatt tilgang til enorme mengder data fra solkraftverk i drift rundt om i verden. Ved hjelp av dette har vi utviklet helt nye metoder for deteksjon og håndtering av feil og avvik.

Prosjektet har bidratt til å sette IFE på kartet, internasjonalt, på dette viktige området, og nye prosjekter følger. - Vi er svært glade for at Forskningsrådet gikk inn for å støtte oppfølgingsprosjektet IPN PEANUTS der vi fortsetter det gode samarbeidet med Scatec, Prediktor og Equinor, sier Marstein.