Ny konsesjon for reaktoren på Kjeller

Publisert: 21. desember 2018

IFE kjeller

Kongen i Statsråd vedtok torsdag 20. desember 2018 å gi ny konsesjon for å eie og drive atomanlegg på Kjeller og brenselsinstrumentverkstedet i Os allé i Halden, fra 1. januar 2019 frem til 31. desember 2028. Konsesjonen er gitt på de vilkår og forutsetninger som fremgår av den kongelige resolusjonen og på de vilkår som er angitt i Statens stråleverns reviderte innstilling av 28. november 2018.

IFEs administrerende direktør Nils M. Huseby er svært fornøyd med beslutningen.

– Vi er svært glad for at vi får fornyet konsesjon til å drive forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller. Først og fremst er dette en bekreftelse om at IFE driver anleggene på en sikkerhetsmessig god måte som er i tråd med de forventningene samfunnet har til oss. Dessuten er det sentralt å ha den tilliten som en slik tillatelse over 10 år viser at vi har, sier han.

Han understreker videre nytteverdien av forskningen som foregår i reaktoren.

– Reaktoren her på Kjeller er et unikt «mikroskop» å forske med, og er sentral for veldig mange områder av forskningen ved IFE, fra lagring av hydrogen, nye materialer til solceller og batterier, til bruken av radionuklider til kreftbehandling. Vi er svært glade for å få fornyet tillit til å drive reaktoren videre, sier Huseby.

Reaktoren på Kjeller JEEP II er et unikt «mikroskop» å forske med, og er sentral for veldig mange områder av forskningen ved IFE og internasjonalt. Foto: Espen Solli.

 

JEEP II-reaktoren – Norges største mikroskop

  • JEEP II-reaktoren på Kjeller kan sammenlignes med et stort mikroskop, og er i så måte Norges største.
  • I reaktoren ser forskerne inn i materialer på helt nye måter, og dypere enn andre kan gjøre med andre instrumenter.
  • Når atomer spaltes i reaktoren produseres det nøytroner. Disse nøytronene brukes til å «se» inn i forskjellige materialer for å finne ut hvordan atomene organiserer seg og hvordan vi kan bygge de om til å bli noe annet enn det de var i går. Dette kalles nøytronspredning, og er en sentral metode for å utvikle og forstå egenskaper til materialer.
  • Forskningsreaktoren på Kjeller bidrar i utviklingen og bygging av det nye europeiske forskningssenteret European Spallation Source (ESS) i Lund i Sverige. Når anlegget etter planen starter opp i 2023 vil den norske atomreaktoren på Kjeller være viktig for norsk utnyttelse av dette gigantiske europeiske anlegget.
  • IFEs konsesjon for å drive anlegget går ut 31.12.2018.

Mer bakgrunn om reaktoren og hva den brukes til her.

2018-12-21 Kommunikasjon