Nullutslipp i tungtransporten – fra drøm til virkelighet?

Publisert: 22. januar 2022

Invitasjon til sluttkonferanse – 1. mars 2022, Forskningsparken på Blindern i Oslo – Dato: 1. mars 2022 – Påmeldingsfrist 15.02.22

Påmelding: klikk her for påmelding

Forskningsprosjektet ITEM (Integrated Transport and Energi Modelling) har analysert hvordan transportsektoren kan avkarboniseres, og hvilke virkemidler som trengs. Hovedfokuset har vært på veitransporten, med særlig vekt på godsbilene. Analyser av samspillet mellom transport og energiforsyning og vilkårene for elektrifisering er gjort både på nasjonalt nivå og i de to transportkorridorene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.

Prosjektet ledes av Institutt for energiteknikk (IFE), med Transportøkonomisk institutt (TØI) som hovedsamarbeidspartner. University of California, Davis er vår internasjonale forskningspartner. Brukerpartnerne er Enova, Hallingdal Kraftnett og Elvia bidrar med finansiering, mens Statkraft, Mer (tidl. Grønn kontakt), Norsk Scania, Norges Lastebileier- Forbund, Næringslivets hovedorganisasjon, Statens vegvesen og Recharge (tidl. Fortum Charge & Drive) sitter i referansegruppen for prosjektet.

Vi ser fram til en engasjert og kunnskapsbasert diskusjon om mål og virkemidler, der forskere, politikere og beslutningstakere i næringslivet vil få mulighet til å presentere sine vyer, betenkeligheter og løsninger.

Agenda
10.00: Velkommen ved ITEMs prosjektleder Kari Aamodt Espegren
10.15: Brukerpartnerne har ordet: Hvilke utfordringer kan forskningen bidra til å møte?

  • Enova v/ Arnt Gunnar Lium
  • Elvia
  • Statkraft v/ Eric Mazzocchi
  • Scania v/ John Lauvstad
  • Norges Lastebileier-Forbund v/ Geir A. Mo
  • Grønt Landtransportprogram/NHO v/ Christoffer Sahl
  • Miljødirektoratet v/ Christine Maas

11.00: Teknologisk utvikling og utsiktene til klimagasskutt på veiene: hva mener forvaltningen? v/ Sigve Aasebø, Statens vegvesen
11.15: Kaffe
11.30: Avkarbonisering av transport i Norge: hva sier energimodellene? v/ Eva Rosenberg og Kari Aamodt Espegren, IFE
11.50: Utsiktene til klimagasskutt på veiene: hva sier transportmodellene? v/ Lasse Fridstrøm, TØI
12.10: Dimensjonering av lade- og hydrogenfyllestasjoner v/ Janis Danebergs, IFE 12.40: Veikart for avkarbonisering av veitransporten v/ IFE og TØI
13.00: Lunsj
13.45: Beslutningstakerne har ordet: Hvordan kommer vi fra luftige mål til konkrete virkemidler? Paneldebatt med deltagere fra:
Stortinget ved Mathilde Tybring-Gjedde, departementene, Statens vegvesen, Norsk Scania AS, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Bilbransjeforbund, Statkraft, NHO, Grønt Landtransportprogram og Elvia.

Spørsmål/diskusjon ledet av Lasse Fridstrøm

Dato: 1. mars 2022
Sted: Forum, Forskningsparken på Blindern i Oslo
Påmeldingsfrist: 15.02.22

Påmeldingsskjema