Norge blir del av banebrytende forskningssamarbeid

Publisert: 12. september 2018

Samarbeidsavtalen LENS ble signert i Wien 12. september 2018. Fra venstre: Arve Holt, IFE, Tamás Belgya, BNC, Eric Eliot, LLB, Helmut Schober, ILL, John Womersley, ESS, Christof Niedermayer, PSI og Stephan Förster, MLZ

– Nøytronforskning er ikke del av dagligtalen enda, men det vil den bli. Dette er et felt som er avgjørende for å finne svar på de største utfordringene verden står overfor. Vi er stolte over å være del av dette samarbeidet, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Avtalen mellom de 8 forskningsinstituttene signeres i Wien 12. september, med EU-kommisjonen tilstede for å markere samarbeidet. Men arbeidet er i gang for fullt. Det investeres allerede årlig milliarder i nøytronforskning, som gir oss muligheten til å se hvordan atomene henger sammen i alt fra spektakulære materialer til menneskeproteiner. Ved å bestråle materialer med nøytroner i en forskningsreaktor, får man helt ny informasjon om materialers egenskaper, oppbygging og sammensetning.

– Når nøytroner stråles gjennom materialer så kan vi se og forstå hvordan materialer er bygd opp av atomer, hvordan atomene fungerer og bygge om materialer helt fra bunnen av. Noen har beskrevet nøytronforskning på Kjeller som Norges største mikroskop, men dette er bare begynnelsen, sier Huseby.

Klimakrisen er ett av mange områder der denne forskningen åpner nye muligheter. Blant annet bidrar nøytronforskning til å bedre solcellers kapasitet, utnytte hydrogen mer effektivt, til å bygge neste generasjon batterier med mye større kapasitet og muliggjøre større produksjon av vindkraft. Forskningen bidrar også til å finne nye legemidler og antibiotikatyper.

«Verdens største mikroskop»

Den største investeringen i Europa innen forskning skjer akkurat nå med byggingen av European Spallation Source (ESS), «Nøytronkanonen i Sverige». Denne bygges i Lund og vil være revolusjonerende for utvikling og forståelse av nye materialer.

Anlegget koster minst 20 milliarder kroner, hvorav Norge har forpliktet seg til å finansiere minst 500 millioner kroner. Anlegget i Lund vil bli verdens største mikroskop. Når det står ferdig vil vi blant annet kunne få 30 ganger bedre bilder av proteinene rundt virus som forårsaker alvorlig sykdommer.

Dagens ledende institutt i Europa innen nøytronforskning, ILL i Frankrike, deltar også i LENS. De har akkurat avslørt hittil ukjente detaljer om hepatitt C-viruset, et virus som tar 300.000 liv per år. Forskerne brukte nøytronforskningen til å se dypt inn i membranet som ligger rundt proteinene som utløser viruset i kroppen.

I Norge har Institutt for energiteknikk jobbet med nøytronforskning i flere ti-år. Anleggene tilknyttet JEEP II reaktoren på Kjeller ble i 2016 anerkjent som nasjonal infrastruktur for nøytronforskning gjennom etableringen av forskningssenteret NcNeutron, og er internasjonalt anerkjent for solid kompetanse og en rekke banebrytende resultater. IFE er spesielt ledende på forskning på avanserte materialer som hydrogen, batterier og magneter.

– Vi har gjort store fremskritt på å pakke hydrogen. Det betyr for eksempel at tanken man fyller hydrogen på i bussen kan halveres i størrelse, samtidig som det går mer hydrogen på tanken fordi man pakker det tettere. Dette er helt unike forskningsresultater som vi nå skal ta med inn i det nye samarbeidet og utvikle videre, sier Huseby.

Vil være viktig for å oppfylle FNs bærekraftsmål

For å oppfylle FNs bærekraftsmål, håndtere klimakrisen, tap av naturmangfold, sult og resistente bakterier er det internasjonale samfunnet avhengig av at det utvikles nye materialer og at innhøstingen av naturressurser er bærekraftig.

Dette krever presis innsikt i strukturen og dynamikken i materialer på atomnivå. Av de mest fremtredende verktøyene for å utforske disse egenskapene er nøytronforskning det verktøyet som peker seg klarest ut ifølge noen av de fremste fysikkforskerne i verden, som deltar i det europeiske strategiforumet for forskningsinfrastruktur (ESFRI).

Fakta om LENS

  • Forkortelse for “The League of advanced European Neutron Sources” (LENS)
  • Et nytt strategisk konsortium av europeiske nøytronkilder.
  • Målet er å styrke den europeiske nøytonvitenskapen og samarbeidet mellom de europeiske institusjonene som har nøytronkilder.