NND og IFE med i pilotprosjekt med U.S. Department of Energy for å finne løsninger for håndtering av høyanriket uran

Publisert: 24. september 2020

Peter Bennett har samarbeidet med U.S. Departement of Energy siden starten av 2019 for å jobbe frem en løsning for å håndtere høyanriket uran. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Peter Bennett har samarbeidet med U.S. Departement of Energy siden starten av 2019 for å jobbe frem en løsning for å håndtere høyanriket uran. Foto: NND/Hanne Lund-Nilsen

Tekst og foto av Hanne Lund-Nilsen, Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

Norges engasjement i det internasjonale forskningsprosjektet Haldenprosjektet i regi av OECD har vært viktig for utvikling av nasjonal og internasjonal kompetanse i atomsikkerhetsarbeidet. I en liten del av sine forskningsprosjekter i Haldenprosjektet har IFE benyttet høyanriket uran. Avfallet som ble generert er av en art som er utfordrende å lagre og deponere. Nå har USA og Norge konkrete planer om å jobbe sammen for å utvikle en metode for å eliminere risikoen ved høyanriket uran.

IFE og NND har fått i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet å jobbe sammen for å finne en løsning for høyanriket uran og vil delta i utviklingen av prosjektet fra norsk side. IFEs prosjektteam inkluderer Hans-Jørg Kleemann, Gunnar Iversen og Liana Gylver, og fra NND deltar Nils Bøhmer.

– De to sentrale poengene med metoden er å 1) tynne ut det høyanrikede uranet med utarmet uran til en lavere prosent så det ikke lengre er høyanriket og 2) stabilisere det slik at det blir en avfallsform som er egnet for lagring og deponering, forklarer Bennett. – Man smelter stoffet og blander det med andre legeringer. Du kan si det blir som å koke sammen en gryte og så avkjøle den.

– USA har bedt Norge om å bli det første landet som samarbeider med dem om å utvikle metoden. Målet er at Norge skal bli kvitt det høyanrikede uranet vi har, og vi håper også at prosjektet vil være et foregangsprosjekt for andre land med samme utfordringer, sier Bennett.

Mandag 21.09 kom USA ved Lisa E. Gordon, Under Secretary for Nuclear Security at U.S. Department of Energy og Norge ved Audun Halvorsen, statssekretær i Utenriksdepartementet med en felles uttalelse på IAEA General Conference.

Se video U.S. – Norway Joint Statement on HEU Minimization her: