Nå lanserer vi AI-klinikken

Gjennom sterke partnere i Cluster for Applied AI representerer AI-klinikken en ekstraordinær samlet kompetanse knyttet til digitalisering og kunstig intelligens.

Publisert: 7. oktober 2021

Via et digitalt eller fysisk besøk i klinikken vil din virksomhet kunne få støtte til å starte reisen med å konkretisere og realisere digitale mulighetsrom, enten det er mindre konkrete prosjekter dere ønsker hjelp med, eller om det mer generelle, overordnede spørsmål. Kompetansen du finner i AI-klinikken er relevant på tvers av bransjer og domener.

Hvem er AI-klinikken for?
AI-klinikken passer for de aller fleste virksomheter som ønsker å realisere sitt digitale potensial, og den tilgjengelige kompetansen er relevant inn mot de fleste domener. Det kan for eksempel dreie seg om datafangst og -lagring, entreprenørskap, smart city, industri 4.0, tidsserieanalyser, språkteknologi, bildegjenkjenning, juridiske forhold, mm.

Eksempler på spørsmål og problemstillinger som er relevante for et besøk i AI-klinikken:

  • Hva kan vi bruke våre data til?
  • Er AI et egnet verktøy for å løse våre utfordringer, eller til å utvide vårt mulighetsrom?
  • Hvordan kan vi finansiere et AI-relatert innovasjonsprosjekt?
  • Hva slags plattformer eller skyløsninger egner seg for innsamling av data?
  • Juridiske spørsmål knyttet til bruk av data

Her kan du lese mer om AI-klinikken. Velkommen til lanseringen 30. september. Klikk her for mer infrmasjon og påmelding.

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Kontakt Marianne Jansson Bjerkman på +47 924 14 854 eller via e-post.


Hva er Cluster for Applied AI?
Cluster for Applied AI er Norges første næringsklynge for anvendt kunstig intelligens, og ble etablert av kompetansemiljøet bestående av  IFE, Smart Innovation NorwayInstitutt for Energiteknikk (IFE)eSmart Systems og Høgskolen i Østfold høsten 2019.

  • Cluster for Applied AI er Norges første næringsklynge for anvendt kunstig intelligens
  • Klyngen har mer enn 60 medlemmer og samarbeidspartnere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia
  • Cluster for Applied AI passer for aktører som utvikler eller anvender KI i dag, eller som har besluttet å gjøre det
  • Dersom dere har behov for en samarbeidspartner med kompetanse på digital omstilling og kunstig intelligens, kan klyngeadministrasjonen formidle kontakt med rett partner