Menneskelignende robot testet i offentligheten

ARI, en sosial humanoid-robot, har blitt testet i offentlige omgivelser for å forstå samspillet mellom mennesker og sosiale roboter i offentlige rom. SecuRoPS har som mål å utvikle et brukersentrert sikkerhetsrammeverk for autonome sosiale roboter.

Publisert: 6. juli 2023

SecuRoPS-Teamet som gjennomførte testingen sammen med roboten, ARI.
SecuRoPS-Teamet som gjennomførte testingen sammen med roboten, ARI.

Forrige uke ble ARI, en sosial humanoid-robot utviklet av PAL Robotics, plassert i offentlige omgivelser som en del av det spennende forskningsprosjektet SecuRoPS. Dette banebrytende prosjektet har som formål å dykke ned i samspillet mellom mennesker og roboter, samt øke aksepten for sosiale roboter i offentlige rom.

ARI: En sosial humanoid-robot utviklet for offentlige omgivelser

Under testene ble innbyggere utfordret til å vurdere sin vilje til å dele personlig informasjon med ARI og hvilken type informasjon de var villige til å dele. ARI, som er spesialutviklet for å assistere mennesker i offentlige miljøer, er utstyrt med en kraftig kombinasjon av Intel i9 og Nvidia® Xavier eller Nvidia® Orin GPU, og leverer dermed tilstrekkelig prosesseringskraft for avanserte AI-algoritmer.

Vilje til å dele personlig informasjon med en sosial robot

Denne uken ble ARI, en sosial humanoid-robot produsert av PAL Robotics, testet i offentlige omgivelser som en del av forskningsprosjektet SecuRoPS. Dette prosjektet tar sikte på å forstå hvordan mennesker og roboter samhandler og hvordan man kan øke aksepten for sosiale roboter i offentlige rom.

En kvinne tar et bilde av seg selv sammen med Roboten Ari
Som en del av forskningen oppfordres deltakerne til å dele personlig informasjon med roboten, som bilder.

Brukersentrert sikkerhetsrammeverk for autonome sosiale roboter

Dette er den første piloten av tre planlagte piloter innen SecuRoPS-prosjektet. Målet er å utvikle et brukersentrert sikkerhetsrammeverk for autonome sosiale roboter som kan operere sikkert i offentlige rom. Prosjektet bruker en brukersentrert tilnærming, der løsningen fokuserer på å fange opp behovene til både brukere av sosiale roboter og robotadministratorer/eiere.

Samarbeidspartnere i SecuRoPS-prosjektet

Samarbeidspartnere i prosjektet inkluderer IFE, HIØ, Fredrikstad kommune, SNØ design og den anerkjente internasjonale partneren IRI innen robotikkforskning. Prosjektleder er Yonas Zewdu Ayele, PhD.

Dr. Yonas Ayele, seniorforsker for IFE og prosjektleder for SecuRoPS, blir intervjuet av NRK om roboten og forskningen
Dr. Yonas Ayele, seniorforsker for IFE, blir intervjuet av NRK om roboten og forskningen.

Finansiering og frivillig deltakelse i SecuRoPS

Deltakelsen i undersøkelsen er frivillig, og SecuRoPS-prosjektet er finansiert av forskningsrådet, med prosjektnummer 321324.

Forming av fremtidens sosiale roboter i offentlige rom

Resultatene fra disse testene kan bidra til å forme fremtiden for sosiale roboter i offentlige rom og deres interaksjon med mennesker på en sikker og effektiv måte. For mer informasjon om SecuRoPS-prosjektet, besøk prosjektets nettside.