Lav risiko forbundet med hydrogen på ferger

Publisert: 17. juni 2019

Foto: Brødrene Aa

Arbeidet utføres i henhold til IGF-koden og fokuserer på dødsrisiko relatert til hydrogensystemene på fartøyet, både under drift og under forankring i havnen. Basert på denne vurderingen foreslås en ny sannsynlighetsmodell for antennelse av hydrogen og grenseverdier for sårbarhet. Anbefalinger om fartøydesign og risikoreduserende tiltak er også gitt.

Konklusjonen av studien er at risiko knyttet til hydrogensystemene på fergen ligger godt innenfor forventede toleransekriterier.

Dette arbeidet har vært en del av en maritim case-studie gjennomført i FME MoZEES, og artikkelen er tilgjengelig på nettet:

Concept risk assessment of a hydrogen driven high speed passenger ferry.
Fredrik G. Aarskog, Olav R. Hansen, Trond Strømgren, Øystein Ulleberg
International Journal of Hydrogen Energy
Available online 11 June 2019.
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.05.128