Lav risiko forbundet med hydrogen på ferger

En artikkel som beskriver risikovurdering av en hydrogendrevet høyhastighets passasjerferge er nå tilgjengelig online i International Journal of Hydrogen Energy.

Arbeidet utføres i henhold til IGF-koden og fokuserer på dødsrisiko relatert til hydrogensystemene på fartøyet, både under drift og under forankring i havnen. Basert på denne vurderingen foreslås en ny sannsynlighetsmodell for antennelse av hydrogen og grenseverdier for sårbarhet. Anbefalinger om fartøydesign og risikoreduserende tiltak er også gitt.

Konklusjonen av studien er at risiko knyttet til hydrogensystemene på fergen ligger godt innenfor forventede toleransekriterier.

Dette arbeidet har vært en del av en maritim case-studie gjennomført i FME MoZEES, og artikkelen er tilgjengelig på nettet:

Concept risk assessment of a hydrogen driven high speed passenger ferry.
Fredrik G. Aarskog, Olav R. Hansen, Trond Strømgren, Øystein Ulleberg
International Journal of Hydrogen Energy
Available online 11 June 2019.
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.05.128

 

Ulleberg, Øystein

Hydrogenteknologi,

Relaterte artikler

Kontakt