Analyser av radioaktivitet i ulike typer prøvemateriale

IFEs avdeling for Miljø- og strålevern utfører analyser av radioaktive stoffer i ulike typer prøvematerialer (miljøprøver, matvarer og andre kommersielle produkter) og har laboratorier og måleutstyr for analyse av prøver med svært små mengder radioaktivitet.

Laboratoriet er et av Norges største innenfor dette feltet og er kvalifisert medlem av IAEAs ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) nettverk. For å være kvalifisert medlem her, må laboratoriet delta med gode resultater i såkalte ALMERA proficiency-tester arrangert av IAEA.

Avdelingen tilbyr analyser av antropogene og naturlige radionuklider i en rekke typer prøvemateriale i forbindelse med utslippskontroll, miljøovervåking, forskningsprosjekter, samt på oppdrag fra eksterne kunder.

  • Miljøprøver (f.eks. vann, jord, sedimenter, berggrunn, vegetasjon)
  • Ikke-nukleært (LRA, produsert vann o.likn.) og nukleært avfall
  • Industrielle produkter
  • Næringsmidler, drikkevann, urin, faeces

Laboratoriet kan foreta analyser av bl.a. 3H, 40K, 55Fe, 60Co, 63Ni, 90Sr, 134Cs, 137Cs, 210Pb, 210Po, 226,228Ra, 234,235,238U, 228,230,232Th, 238,239,240Pu og 241Am.

Plutonium, strontium, thorium, uran og lave konsentrasjoner av radium analyseres ved kjemisk separasjon og alfaspektrometri eller betatelling. Deteksjonsgrensen for disse nuklidene ligger i størrelsesorden mBq/prøve eller lavere.

For 55Fe og 63Ni, kan deteksjonsgrensen varie en del avhengig av mengde av material analysert, men ligger gjerne rundt 5 Bq/prøve.

For gammaemitterende nuklider vil omfanget av prøvebehandlingen variere med prøvens form og ønsket deteksjonsgrense. Deteksjonsgrensen vil typisk være rundt 1 Bq/kg med vil kunne bedres ved lengre telletid eller oppkonsentrering av analytt før telling.

Ta kontakt på epost radanalyse@ife.no