Laboratorier for analyse av lave nivåer av radioaktivitet i prøver

IFEs avdeling for miljøsikkerhet og strålevern (MIST) utfører analyse av radioaktive grunnstoffer i ulike typer prøvematerialer (miljøprøver, matvarer og andre kommersielle produkter). Avdelingen har laboratorier og måleutstyr til å analysere prøver med lav radioaktivitet.

Laboratoriet er et av Norges største innenfor feltet og er et kvalifisert medlem av IAEAs ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) nettverk. For å være et kvalifisert medlem hos ALMERA, må laboratoriet delta og levere gode resultater i ALMERAs “proficiency-test” arrangert årlig av IAEA.

Avdelingen tilbyr analyse av antropogene og naturlig forekommende radionuklider i forskjellige prøvematerialer i forbindelse med utslippskontroll, miljøovervåkning, forskningsprosjekter, samt på oppdrag fra eksterne kunder.

Laboratoriet jobber rutinemessig med følgende prøver:

  • Miljøprøver (f.eks. vann, jord, sedimenter, berggrunn og vegetasjon)
  • Ikke-nukleært (LRA, produsert vann o.likn.) og nukleært radioaktivt avfall
  • Industrielle produkter
  • Næringsmidler, drikkevann, urin, avføring

Ta kontakt på epost radanalyse@ife.no