Nye nukleære laboratorier – Nukliden

De 135 kvadratmetrene som utgjør Nukliden er inndelt i to separate laboratorier:

IFE Radiofarmasi

IFE Radiofarmasi har levert radioaktive legemidler til sykehus i Norge og internasjonalt i snart 70 år. Radiofarmasi-satsingen vår har ca. 140 ansatte og global produksjon av kreftmedisin, bl.a for Bayer (Xofigo) men også for selskaper som blant annet Nordic Nanovector.

Store fremskritt de senere årene har ført til en revolusjon innen moderne kreftbehandling, noe som har muliggjort økende bruk av radiofarmasøytiske produkter. Det er et stort globalt marked under utvikling. Innenfor radiofarmasi har Norge et særdeles godt utgangspunkt, med et verdensledende kreftforsknings-miljø rundt Radiumhospitalet/Oslo Cancer Cluster/Radforsk. Vi har også det multinasjonale pharma-selskapet Bayer, som er en stor bidragsyter innen tidlig-fase forskningen i Norge.

IFE Radiofarmasi er en CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) som dekker størstedelen av verdikjeden fra forskning til pasient (egen utviklingsavdeling, industriell produksjon samt global distribusjonsvirksomhet). Vi bidrar til at forskningen kan bli kommersialisert, skaper arbeidsplasser og verdier i Norge, og bidrar til betydelige eksportinntekter.

Vårt nye laboratorium, Nukliden, er en viktig brikke på veien for å kunne bli en enda sterkere CDMO enn det vi er i dag. Her skal vi kunne gjøre tidlig-fase oppdrag for kunder og samarbeidspartnere. Det innebærer innmerkingsforsøk, stabilitetsstudier, metodeutvikling og arbeid med å automatisere manuelle prosesser. Det nye laboratoriet vil gjøre det mulig å teste nye produkt-kandidater og produksjonsprosesser i mindre skala før overføring til produksjonsfasilitetene i Isotopbygget.

Radiofarmasi som næring kommer til å vokse dramatisk i årene fremover, og her kan Norge beholde hele verdikjeden. Det er produksjonsvirksomheten, og ringvirkningene av den, som kommer til å bidra med den største verdiskapningen for Norge.

IFE Strømningsteknologi

I IFEs helse-satsing utgjør vårt forskningsmiljø for strømningsteknologi en egen del.

Vårt laboratorium i Nukliden vil i første omgang benyttes til et prosjekt for industriell produksjon av alfa-emittere som kontinuerlig dannes i naturlig thorium (Thorium-232). Disse kan bl.a. benyttes som ingrediens i nye radioaktive legemidler. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og de norske firmaene Scatec, Thor Medical, REEtec og Oncoinvent.

Totalbudsjettet er på 21 MNOK for årene 2018-2020. Thor Medical er prosjekteier og prosjektansvarlig. Prosessen skal være både effektiv og miljøsparende, og kunne oppskaleres til et industrielt anlegg for verdensmarkedet.