IFE Fremtidslab

Laboratoriet er etablert for å komplettere HAMMLAB med et fleksibelt oppsett som passer for ulike undersøkende forskningsaktiviteter. Der gjennomføres for eksempel idé workshops, prototyping, demonstrasjoner og evaluering av tilbakemeldinger fra brukere. FutureLab har i dag flere store, høyoppløselige multi-touch-skjermer, bærbare enheter og et touch bord. Utstyret er enkelt å konfigurere for å prototype en rekke ulike kontrollmiljøer. Utstyret er også egnet for full teknisk integrasjon med verktøy og simulatorer som opererer i HAMMLAB. Eksempler på emner som undersøkes, er samhandling mellom mennesker og automatikk og kontrollrom for styring av flere enheter fra en felles lokasjon, slik som flere kjernekraftreaktorer eller flere oljeplatformer.

En dedikert «mulighetsstudium» testmetodikk har blitt utviklet spesielt for å støtte denne typen forskning. Metoden er utviklet parallelt med forskningsaktivitetene i Fremtidslabben, og omfatter krav til prototyper, bruksmåter og spørreskjemaer, samt en «verktøykasse» med retningslinjer for gjennomføring av mulighetsstudier. De omfatter for eksempel valg av deltagerne, gjennomføring av tester, datainnsamling og analyse.