IFE Fremtidslab

IFE FutureLab ble etablert i 2012, og er designet for å utforske fremtidige operative konsepter innenfor komplekse domener – team organisering, utforming av miljø for kontroll, menneske-maskin grensesnitt og andre støtteverktøy. Det er en arena for å ta opp fundamentale spørsmål knyttet til hvordan sikkerhetskritisk industri kan takle og dra nytte av den raske teknologiske utviklingen som finner sted over hele verden, der smartere og mer kapable systemer i økende grad utnyttes til å assistere mennesker i alle slags oppgaver.

Laboratoriet er etablert for å komplettere HAMMLAB med et fleksibelt oppsett som passer for ulike undersøkende forskningsaktiviteter. Der gjennomføres for eksempel idé workshops, prototyping, demonstrasjoner og evaluering av tilbakemeldinger fra brukere. FutureLab har i dag flere store, høyoppløselige multi-touch-skjermer, bærbare enheter og et touch bord. Utstyret er enkelt å konfigurere for å prototype en rekke ulike kontrollmiljøer. Utstyret er også egnet for full teknisk integrasjon med verktøy og simulatorer som opererer i HAMMLAB. Eksempler på emner som undersøkes, er samhandling mellom mennesker og automatikk og kontrollrom for styring av flere enheter fra en felles lokasjon, slik som flere kjernekraftreaktorer eller flere oljeplatformer.

En dedikert «mulighetsstudium» testmetodikk har blitt utviklet spesielt for å støtte denne typen forskning. Metoden er utviklet parallelt med forskningsaktivitetene i Fremtidslabben, og omfatter krav til prototyper, bruksmåter og spørreskjemaer, samt en «verktøykasse» med retningslinjer for gjennomføring av mulighetsstudier. De omfatter for eksempel valg av deltagerne, gjennomføring av tester, datainnsamling og analyse.